DEĞERLER AKADEMİSİ

Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. İnsanların dünyaya bakış açılarını etkilemede, insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça etkilidir. Değer kaybı ise kişiliğin ve benliğin sarsılmasına buna bağlı olarak da benlik değerinin sarsılmasına neden olmaktadır.

Değerler Akademisinde; kendine ve başkalarına saygı duyma, işbirliğine teşvik etme ve çatışmaları çözme becerileri, farklılığı takdir etme, evrensel farkındalık, “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile ilgili pratik uygulamalar yapmak, çocuklar için gerekli olan evrensel değerlerin kabulünü sağlamak ve çocukların potansiyellerini geliştirmek, tabiat sevgisi, hayırseverlik gibi temalar takip edilir.

MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ
OKULLARI

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top