TEMEL DEĞERLERİMİZDEN BESLENİYORUZ | NEDEN MBA? | MBA Okulları –
Koronavirüs (Covid 19) Süreci Yol Haritası
MEDICANA EĞİTİM GRUBU

TEMEL DEĞERLERİMİZDEN BESLENİYORUZ

• Geleceği şekillendirme sorumluluğu
• Evrensellik
• Üretkenlik
• Yenilikçilik
• Başarma azmi
• Kurumdaşlık
• Hayırseverlik
• Güven
• Saygı
• Sevgi

Harika Öğretmenlerle Çalışıyoruz

MBA Okulları öğretmenlerini harika yapan özellikler nelerdir?

• Sevgi ve saygı üzerine kurulmuş hayat felsefeleri,
• Güçlü pedagojik donanıma sahip olmaları,
• Sosyal farkındalığa sahip hayırsever bireyler olmaları,
• Kendi branşlarında uzman ve yüksek deneyime sahip olmaları, 
• Bilimsel düşünceye sahip yaklaşımları ile öncü insanlar olmaları,
• Etik değerlere sahip, empati yeteneği güçlü bireyler olmaları
• Başarma azmi ile dolu ve üretken olmaları,
• Gelişime ve değişime açık olmaları,
• Küresel bakış açısına sahip olmaları, 

Evrensel Sınıf Ortamları Oluşturuyoruz

Evrensel eğitim dünyayı kavramamızı kolaylaştırır. En geniş anlamıyla evrensel eğitim, kişinin bireysel ve duyusal düzeydeki gelişimidir. Öğrencinin sınıf içindeki ve dışındaki eğitimine odaklanır, kişinin gelişimini de eğitim programına dâhil ederek, öğrenci merkezli bir yaklaşım modelini geliştirir.

Veli Katılımını Önemsiyoruz

Velinin evde çocuğunun eğitimine gerçek, aktif ve tutarlı bir ilgi göstermesi, çocuğun okulda daha verimli sonuçlar almasını sağlar. Bu verimli sonucun alınabilmesi için her gün;
Eğitimini desteklemek ve yüreklendirmek,
Eğitimi ile ilgili konuşmak,
Eğitimi paylaşmak gereklidir. 

Sosyal Farkındalıkla Hayırseverliği Destekliyoruz

Öğrencilerimiz, sosyal vicdan sahibi olma konusundaki önemi, merhametin gerçek anlamını, modern dünyanın genel çaresizliklerini fark etmeyi ve çözüm üretmeyi uygulama yoluyla öğreneceklerdir. Yalnızca yerel topluluklara değil aynı zamanda daha geniş uluslararası topluluklara da çeşitli şekilde hizmet eden hayır faaliyetlerine katılarak sosyal sorumluluklarını keşfedeceklerdir.

Daha İyi Bir Yaşam İçin “İyilik” Sorumluluğu Taşıyoruz

Daha iyi bir dünya için, daha iyi bir eğitim ile daha iyi insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

BİZ
SİZİ
ARAYALIM

Top