• A+
  • A-

NEDEN MBA

Neden MBA Okulları? 

Temel Değerlerimizden Besleniyoruz

o Geleceği şekillendirme sorumluluğu
o Evrensellik
o Üretkenlik
o Yenilikçilik
o Başarma azmi
o Kurumdaşlık
o Hayırseverlik
o Güven
o Saygı
o Sevgi

Harika Öğretmenlerle Çalışıyoruz

MBA Okulları öğretmenlerini harika yapan özellikler nelerdir?

o Sevgi ve saygı üzerine kurulmuş hayat felsefeleri,
o Güçlü pedagojik donanıma sahip olmaları,
o Sosyal farkındalığa sahip hayırsever bireyler olmaları,
o Kendi branşlarında uzman ve yüksek deneyime sahip olmaları, 
o Bilimsel düşünceye sahip yaklaşımları ile öncü insanlar olmaları,
o Etik değerlere sahip, empati yeteneği güçlü bireyler olmaları
o Başarma azmi ile dolu ve üretken olmaları,
o Gelişime ve değişime açık olmaları,
o Küresel bakış açısına sahip olmaları, 

Evrensel Sınıf Ortamları Oluşturuyoruz

Evrensel eğitim dünyayı kavramamızı kolaylaştırır. En geniş anlamıyla evrensel eğitim, kişinin bireysel ve duyusal düzeydeki gelişimidir. Öğrencinin sınıf içindeki ve dışındaki eğitimine odaklanır, kişinin gelişimini de eğitim programına dâhil ederek, öğrenci merkezli bir yaklaşım modelini geliştirir.

Veli Katılımını Önemsiyoruz

Velinin evde çocuğunun eğitimine gerçek, aktif ve tutarlı bir ilgi göstermesi, çocuğun okulda daha verimli sonuçlar almasını sağlar. Bu verimli sonucun alınabilmesi için her gün;
Eğitimini desteklemek ve yüreklendirmek,
Eğitimi ile ilgili konuşmak,
Eğitimi paylaşmak gereklidir. 

Sosyal Farkındalıkla Hayırseverliği Destekliyoruz

Öğrencilerimiz, sosyal vicdan sahibi olma konusundaki önemi, merhametin gerçek anlamını, modern dünyanın genel çaresizliklerini fark etmeyi ve çözüm üretmeyi uygulama yoluyla öğreneceklerdir. Yalnızca yerel topluluklara değil aynı zamanda daha geniş uluslararası topluluklara da çeşitli şekilde hizmet eden hayır faaliyetlerine katılarak sosyal sorumluluklarını keşfedeceklerdir.

Daha İyi Bir Yaşam İçin “İyilik” Sorumluluğu Taşıyoruz

Daha iyi bir dünya için, daha iyi bir eğitim ile daha iyi insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Nasıl Yapacağız?

Alanlarında yetkinlikleri tam olan akademik kadro oluşturarak,
Hem akademik hem sosyal yönü güçlü hayata tam olarak hazır bireyler yetiştirmeyi kendimize ilke edinerek,
Her öğrencinin ihtiyaç ve hedeflerine göre hazırlanmış bir “bilimsel eğitim öğretim programı” sunarak,
Bireye odaklanarak,
Spor ve sanat duygusunu en üst seviyeye çıkartarak,
Ekip çalışmaları ve veli katılımlı eğitim programları hazırlayarak,
Öğrencilerin yüksek motivasyonunu sağlayarak
Öğrencilerin erken yaştan itibaren vizyon sahibi bireyler olmalarını sağlayarak.

Kadro Gücümüz?

MBA Okulları, eğitimin en önemli yapı taşının bireyler olduğunun bilincinde olarak idealist, yenilikçi, mükemmeliyetçi, bağımsız öğrenmeyi teşvik eden, alanında en başarılı ve deneyimli eğitimcileri ve yöneticileri kadrosuna dâhil etmektedir.
 
Farklılıklarımız Nelerdir?

Bireyin bütününü eğitiyoruz. Çocuğun eğitim ve öğretimini bir bütün olarak ele alıyoruz. Bireyin çok yönlü gelişimi eğitim anlayışımızın odağını oluşturuyor.

Yol haritamız bilimsellik ve deneyimlerimiz. Bilginin içselleştirilebilir, kullanılabilir ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz. Çocukta merakın araştırmayı ve öğrenmeyi desteklediğine inanarak okulumuza başladıkları günden itibaren onların meraklarını dikkate alıyor, eğitim sisteminin içinde canlı tutarak öğrenmeyi öğrenmelerini destekliyoruz.  

Toplumsal duyarlılığın hayatı anlamlandırdığına inanıyor “hayırseverliği” en önemli değerlerimiz arasına dâhil ediyoruz.

Ortak akıl ve katılımcı süreçler ile aile, öğrenci ve okul üçgeninde tüm paydaşlara rehberlik ediyoruz.

Çağın ve geleceğin tüm gereklilikleri karşısında yaşama hazır bireylerin yetişeceği bir okul iklimi sunuyoruz.

Yabancı dil başarısı ve uluslararasılık sunuyoruz.

Hedeflerimiz Nelerdir?

• Yeniliklere liderlik etmek,
• Güçlü etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek,
• Gelenek ve göreneklerine derin saygı duyan bireyler yetiştirmek,
• Yaratıcı düşüncenin öncülüğünde eğitim ortamları yaratmak,
• Parlak ve tutkulu öğrenciler yetiştirmek,
• Ulusal ve Küresel topluluğa aktif katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmek,
• Geleceğin dehalarını yetiştirmek,
• Geleceğin liderlerini yetiştirmek,
• Sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,
• Öğrencilerin keyif aldıkları eğitim ve öğretim programları sunmak,
• Bilim, teknoloji, görsel sanatlar ve gösteri sanatları için yaratılmış son teknolojiye sahip eğitim ortamları sağlamak.
• Çok kültürlü bireyler yetiştirme misyonuyla sunduğu eğitim programıyla,
Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “muasır medeniyet” seviyesine ulaşmak.

Eğitim Felsefemiz Nedir?

MBA Okulları olarak biz, klasik eğitim felsefesini benimsemekte ve bu felsefeyi gerçekleştirirken çağdaş eğitim metotlarından faydalanmaktayız. 
Klasik eğitim felsefesi; Ahlaki yönden güçlü, bilim ve doğaya önem veren, kültüre dahil olup kültür aracılığıyla kendini geliştirebilen, dinleyebilen ve konuşabilen, özgür ve demokratik bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

Sorularla MBA Okulları?

Okullarımıza kayıt kabul koşulları nelerdir?

Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise kademelerinde kayıt kabulümüz mevcuttur. Kayıt kabul standartlarımız gereği uzman eğitimciler ve danışmanların gözetiminde, yaş seviyelerine göre mülakat ve akademik değerlendirmeler ile kayıt kabul sürecimizi yönetiyoruz.  

Kampüs olanaklarımız nelerdir?

Lokasyonlarına göre farklılıklar göstermekle birlikte, tüm kampüslerimiz sosyal ve sportif donatılara sahiptir.  

Kampüslerimizdeki sağlık hizmetleri nasıldır?

Her Kampüsümüzde Medicana Sağlık Kabini ve Medicana uzman kadrosundan sağlık personellerimiz bulunmaktadır. 

Liselerimizde kariyer planlaması yapılıyor mu?

9. sınıftan başlayarak mezuniyete kadar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz gözetiminde, uzman kariyer koçlarımızla, test ve envanterler desteği ile, gelecek tercihlerinde öğrencilerimizi destekliyoruz. 

Sosyal kulüplerimiz var mı?

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmiş, üretken ve verimli bir eğitim süreci olarak, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif kulüplerimiz eğitim programımızın en önemli parçasıdır.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top