ORTAOKUL | EĞİTİM | MBA Okulları – MEDICANA Gelecekteki yerin, bu
Koronavirüs (Covid 19) Süreci Yol Haritası
MEDICANA EĞİTİM GRUBU

ORTAOKUL

Eğitim Anlayışımız

Ortaokul öğrencimizin; bilgiye ulaşmasını, öğrenmeyi öğrenmesini, düşünme becerileri kazanmasını ve güçlü iletişim yetkinlikleri edinmesini hedefleriz. Aynı zamanda yaşam becerilerini geliştiren, farklı bakış açılarıyla düşünebilen, merak eden, sorgulayan, araştıran, okuyan, ana diline hakim, yabancı dil edinimlerini kazanmış, teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip eden, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını bilen girişimci ruhlu, üretken bireyler yetiştirmek üzere çalışırız. Bu amaçla; bilimsel, güncel, faydası kanıtlanmış ve uluslararası standartlarda kurgulanmış teknik, metot, plan ve programlar uygularız.

ORTAOKULÖğrencimizin, seviyesinin en üst düzeyine çıkmasını sağlamak için çaba gösteririz. Bilişsel, zihinsel ve sosyal alanlarda kendilerini ifade etmelerini ve evrensel bakış açısına sahip olmalarını hedefleriz. Bu hedefe ulaşmak için, etik ilkeler ve akademik standartlardan taviz vermeden, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçlarına uygun nitelikte yapılandırılmış bir eğitim programı uygularız.

21’inci Yüzyıl Becerileri ve Bütünsel Gelişim Akademilerimiz

21’inci yüzyıl düşünme becerilerini ve yetilerini kazandırmaya yönelik kurguladığımız ve temelini güncel ve bilimsel yaklaşımların oluşturduğu akademi istasyonları ile öğrencilerimizi hem ulusal ve uluslararası sınavlara hem de hayata hazırlarız.

Akademilerimizin çatısı altında bulunan; zamansız, aktarılabilir, evrensel ve geniş konseptler ile öğrencilerimizi tüm gelişim alanları ile ele alıyor, eğitim yolculuklarında fark yaratan yönlendirme ve deneyimler yaşatıyoruz.

 

ORTAOKUL

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda; çocukların yaş gelişimi, bilişsel gelişim ve hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alarak hazırladığımız “Yabancı Dil Eğitim Programımız” Avrupa Ortak Dil Çerçevesi standartları CEFR (Common European Framework) kriterleri temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu program sayesinde; öğrencilerimizin akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilde hem de hedef dilde doğal, ezberden uzak, yaparak, yaşayarak, deneyimsel ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlarız. 

ORTAOKULÖğrencilerimiz ortaokul eğitimlerine yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi ile başlar. Birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretiriz.  Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun nitelikte tasarlanan müfredatımız ile yabancı dil edinimini en kısa ve en kalıcı şekilde tamamlamalarını hedefleriz. Yaşam boyu öğrenme prensibini çocuklarımıza aktarabilmek için onların; sorgulayan, araştıran, kendi fikirlerini yeni edindikleri ile harmanlayan ve ortaya yeni bir ürün çıkaran bireyler olmalarını önemseriz. Bu amaçla öğrencilerimizin yaşarken öğrenen, tecrübe eden bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Hedefe ulaşabilmek için; okullarımızda uyguladığımız müfredatımıza ek olarak, J-MUN, Destination Imagination, Debate Leauge, Avrupa Birliği ve Erasmus projeleri uygularız.

Öğrencilerimizin 8’inci sınıf sonunda uluslararası standartlara uygun olarak İngilizce’de B1, Almanca’da A2 yeterlilik düzeyine ulaşmasını hedefleriz. Cambridge Assessment English tarafından düzenlenen ve dünya çapında İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilere uygulanan KET (A2 Key for Schools) ve PET (B1 Preliminary for Schools) sınavlarını almalarını destekler, öğrencilerimize sınav kriterlerini eksiksiz şekilde karşılayacak yeterlilikte bir müfredat sunarız.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Hazırlık Programı

 • Ortaokullarımızda LGS hazırlık çalışmalarına 5’inci sınıftan itibaren başlar, 7’nci sınıfla birlikte bu çalışmaları yoğunlaştırırız. 
 • Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyelerini, alanlara ve derslere göre etkili ölçme değerlendirme araçları ile belirleriz.  Sonuçları; akademik kadromuz, rehberlik birimimiz, ders öğretmenlerimiz ve koç öğretmenlerimiz ile analiz ederiz.  Böylelikle, öğrencilerimize tüm gelişim alanlarını dikkate alarak detaylı analiz raporu ve bireysel destek programı hazırlarız.
 • ORTAOKULHer öğrencimizin bireysel ve akademik farklılıklarını kişiye özel olarak ele alır, 7’inci sınıf itibarıyla 8’inci sınıf LGS müfredat çalışmalarını başlatırız.
 • Tüm süreçlerimizi Koç öğretmenlerimiz ile takip eder,  öğrencimizin özelliklerine göre özel soru bankaları hazırlar, kazanımlara ilişkin geri ve ileri bildirim yaparız.
 • Süreçlerimizi hafta içi ve hafta sonları sınav müfredatı, kazanımları ve soru tipleri ile ilgili yoğun çalışma, deneme uygulamaları, ölçme ve değerlendirme raporları ile pekiştiririz.
 • Bireysel konu anlatımları, konu telafileri, konu tekrarları ve yoğun soru çözümü ile akademik beceri ve kazanımların tam olarak edinimini amaçlarız.
 • Deneme sınavı sonuçlarının aynı gün içerisinde duyurulmasını ve soruların çözümünün sağlanmasını önemseriz.
 • Soru tipleri ile ilgili analizlerimizi ve sınav ile ilgili güncellemeleri, düzenli bir şekilde öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşırız.
 • Sınav süreci ile hakkında detaylı bilgi paylaşmak üzere; Rehberlik Birimimiz ve ders öğretmenlerimiz ile veli ve öğrenci seminerleri düzenler, motivasyon çalışmaları yaparız.
 • Ölçme & Değerlendirme birimimiz; eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı; sınav sonuç, puan sıralama, sınav detay, konu kazanım, madde analiz, sınav karşılaştırma, branş ortalama puan ve sınav puan aralığı raporları gibi kapsamlı çalışmalarıyla, öğrencimizin akademik performansını tespit ve takip eder.

Steam-Math

Ortaokullarımızda; çocuklarımızın gelişimini destekleyen önemli yaklaşımlardan biri olan STEAM modelini kullanırız. Öğrencilerimiz; bu modelde yer alan matematik temelli Steam-Math derslerini İngilizce dilinde görür. Steam-Math ile gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm bulmaya yönelen, yaratıcı düşünme becerileri gelişen öğrencilerimiz, kendi gücünü ve imkanlarını kontrol etmeyi öğrenir. Risk alma becerileri artar, hızlı ve etkili karar almaya başlarlar. Çok yönlü düşünmeyle birlikte öğrenme sürecindeki deneyimlerini daha fazla kullanır hale gelirler.

Science-Team

Fen bilgisi temelli bir ders olan Science- Team’i, okullarımızda İngilizce dilinde uygularız. Çocuklarımızın keşfetme ve icat etme duyguları ile hayal gücünü geliştiren bu ders ile yaratıcılık ve üretkenlik güçlerinin artması, estetik duyarlılık kazanmaları sağlanır. Sorun çözme becerileri gelişir, araştırma yapmayı öğrenirler. 

ORTAOKULEkoloji ve Doğal Yaşam

Bilim insanlarına göre zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığımız ile doğayla ?olan ilişkimiz arasında güçlü bir bağ bulunur.  Buradan hareketle, çocuklarımızın sağlıklı beslenmeye ve yeterli uykuya ne denli ihtiyacı varsa doğayla temasa da o kadar ihtiyaçları olduğunu biliyoruz.

Biz de ortaokul müfredatımıza dahil ettiğimiz ekoloji dersleriyle öğrencilerimize doğa ve hayvan sevgisini kazandırıyor; doğal yaşam ile doğru ve dengeli beslenmeyi, çevreye ve dünyamıza karşı duyarlı olmayı öğretiyoruz.

Okullarımızın fiziki imkanları doğrultusunda oluşturduğumuz alanlar ile öğrencilerimize; sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları ve farklı üretim tekniklerini tanıtarak, tarım ve tarım teknolojilerinde kullanılan metotlar hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

“Community Involvement Programme” (J- CIP) Programı

Kısa adı CIP olan Topluma Hizmet Programımız ile öğrencilerimize toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamaları olarak kazandırmayı hedefleriz. Kampüslerimizde ortaokul eğitimleri boyunca en az 10 saat toplumsal hizmet çalışması yapmalarını sağladığımız öğrencilerimiz, eğitim hedefleri ve proje çalışmaları kapsamında önemli bir avantaj elde eder.   Çalışmalarını belgeleyen ve portfolyo sunumu haline getiren öğrencilerimizin projeleri okulumuz ve ilgili sivil toplum kuruluşu ile değerlendirilir.

ORTAOKULÖğrenci Senatosu

Demokratik seçimlerle kurulan MBA Okulları Öğrenci Senatosu, çatısı altındaki komisyonlarla birlikte tüm öğrencileri okul karar süreçlerine dahil eder. Öğrencilerimize kendi projelerini yönetme imkânı ve kendini doğru ifade edebilme becerisi kazandıran bu oluşumumuz aynı zamanda öğrenciler ile Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği gibi birimler arasında da bir köprü görevi üstlenir.

Yetenek ve Beceri Atölyeleri

Ortaokul bünyesinde kurduğumuz kulüplerimiz bilim, sanat ve spor odağında yapılan atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin ortak bir amaç için bir araya gelmelerini ve üretmelerini sağlar. Böylelikle akademik başarının desteklenmesini ve öğrencilerimizin okul motivasyonlarının artırılmasını hedefleriz. Müzikte branşlaşmayı önemser,  her öğrencimizin en az bir enstrüman öğrenmesini hedefleriz.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

 • Astronomi
 • Akıl Oyunları ve Düşünme Becerileri
 • Bilim - Kodlama
 • Çevre Sağlığı
 • Oryantiring
 • Ted x Talk
 • Bilim ve Proje
 • ModeL Yapımı
 • Tarım Teknolojileri
 • MBA Havacılık
 • Doğal Yaşamı Koruma
 • Enerji Kulübü
 • Teknoloji Tasarım

SANAT - KÜLTÜR ATÖLYELERİ

 • J-MUN
 • Destination Imagination
 • Münazara
 • Tiyatro
 • Halk Oyunları
 • Sahne ve Performans Sanatları
 • Satranç
 • Çini - Seramik
 • Taş Boyama
 • Ebru Sanatı
 • Gitar 
 • Piyano
 • Keman
 • Orkestra (Nefesli Enstrüman)
 • Orkestra (Vurmalı Enstrüman)
 • Gastronomi
 • Moda Tasarım
 • Fotoğrafçılık

SPOR
AKADEMİLERİ

 • Badminton
 • Bale 
 • Basketbol 
 • Hentbol
 • Futsal
 • Aikido
 • Voleybol
 • Masa Tenisi
 • Yoga
 • Modern Dans
 • Golf
 • Yüzme 
 • Pilates

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kampüslerimizde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, okulumuz ve aile iş birliğinde bir köprü görevi üstlenir. Birimimizin çalışmaları; öğrencilerimizin tam donanımlı, çevresine duyarlı, kendini tanıyan, bilinçli, sağlıklı, mutlu ve güçlü bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefler.

İletişim, İzleme ve Yönlendirme Uygulamalarımız;

Sizinle sürekli iletişimde olmayı çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin gelişim süreçlerini, belirlediğimiz periyodlar kapsamında günlük, haftalık, aylık ve dönemlik olarak velilerimizle paylaşıyoruz. Sınıf öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimizin de düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar ve bireysel görüşme günleri ile bu iletişimi pekiştiriyoruz. Aile ve okul arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak, öğrencilerimizin edinimlerini izliyor, rehberlik birimimizin önderliğinde bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

ORTAOKULYemek Düzenimiz;

Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği öğünlerimizin listelerini, öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, profesyonel beslenme uzmanı rehberliğinde hazırlıyoruz. Sağlıklı beslenme ve yeme alışkanlıklarını da yine öğrencilerimize yaşatarak öğretiyoruz.

Sağlık Uygulamalarımız;  

Okullarımızda sağlık hizmetlerini, iştiraki olduğumuz özel sağlık sektörünün öncü kuruluşu Medicana’nın Sağlık Kabini ile sunuyoruz.  Hafta sonu kulüplerini de dikkate alarak, hemşirelerimiz haftanın 7 günü okulumuzda görev alıyor. Sene başında çocuklarımız için aldığımız sağlık formlarını titizlikle takip ediyor, ihtiyacı olan öğrencilerimizin özel durumlarını hassasiyetle takip ediyoruz. Muhtemel bir sağlık sorununda, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Ailemizin izni olmadan hiçbir ilaç tedavisi uygulamıyor, öğrencimizi ailenin izni olmayan bir sağlık kuruluşuna götürmüyoruz.

 *MBA Okulları Ailesi’nin bir üyesi olan velilerimizin, Medicana Hastaneleri’nde indirim hakkı bulunuyor.

ORTAOKULServis Hizmetimiz ve Güvenlik;

İsteyen ailelerimiz okullarımıza ulaşım için, özel olarak görevlendirilmiş hosteslerin bulunduğu servislerimizi kullanabilir. Öğrencilerimizin evinden alınıp okula bırakılması ve yeniden eve teslim edilmesi için gereken süreçleri; titizlikle ve hassasiyetle yürütürüz. Belirlenen saate kadar okula gelmeyen öğrencimizin ailesini arayarak mutlaka bilgi alırız. 

7 gün 24 saat görev yapan güvenlik birimlerimiz ve kamera kontrol sistemlerimiz ile okulumuz bizim güvenli alanımızdır.   Öğrencilerimizin, yanlarında ebeveynleri olmadan okul binasından çıkmalarına izin vermeyiz. Ailelerimizin bilgisi olmadan öğrencilerimizi dışarıdan kimseye teslim etmeyiz.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top