YOL HARİTAMIZ | KURUMSAL | MBA Okulları – MEDICANA Gelecekteki ye
Koronavirüs (Covid 19) Süreci Yol Haritası
MEDICANA EĞİTİM GRUBU

YOL HARİTAMIZ

Eğitimi ciddiye alıyoruz ve sadece bir “iş” olarak görmüyoruz. Çocuğun kendi özel yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak onu kendi yapabileceklerinin farkında, bunu gerçekleştirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyerek çalışıyoruz. Farklı zeka ve öğrenme yeteneklerine, öğrenmede gelişim düzeyine odaklanıyoruz. Okullarımızda hiçbir çocuk diğerinden geride kalmadan yetişiyor.

Bireyin bütününü eğitiyoruz. Çocuğun eğitim ve öğrenimini bir bütün olarak ele alıyoruz. Nitelikleriyle öne çıkacak bireyleri yetiştirirken onu iyi tanıyor, doğru yönlendirebiliyor, yarına hazırlamak sorumluluğunun bezendiği bir anlayışla, özel okulculuk yapıyoruz.  Bireyin çok yönlü gelişimi eğitim anlayışımızın odağını oluşturuyor.

Tüm okul yaşamımızı, eğitim ve öğretimin üç temel sorumluluğuna odaklanarak yapılandırıyoruz; akademik başarı, sosyal becerilerin gelişimi ile psikolojik gelişimin sağlıklı sürmesi.

Yol haritamız bilimsellik ve deneyimlerimiz. Bilginin içselleştirilebilir, kullanılabilir ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz. Çocukta merakın araştırmayı ve öğrenmeyi desteklediğine inanarak okulumuza başladıkları günden itibaren onların meraklarını dikkate alıyor, eğitim sisteminin içinde canlı tutarak öğrenmeyi öğrenmelerini destekliyoruz.  

Toplumsal duyarlılığın hayatı anlamlandırdığına inanıyor “hayırseverliği” en önemli değerlerimiz arasına dahil ediyoruz.

Çok kültürlülüğün dünyaya olan katkısının farkında olan eğitmenler olarak, çocukların kültür farklılıklarından haberdar, onlarla uyum gösterebilecek bireyler olarak yetişmesi için uluslararası programları eğitim sistemimize dahil ediyoruz.

Yaşayarak, deneyerek, uygulayarak öğrenme gerçekleşirken çocukların sorun çözme becerilerinin gelişimini destekliyoruz.  Öğrenme sistemini bilimsellik ile birlikte disiplinler arası yaklaşım ile kurguluyoruz.

Ortak akıl ve katılımcı süreçler ile aile, öğrenci ve okul üçgeninde tüm paydaşlara rehberlik ediyoruz.

Ulusal değerlerin ve gerekliliklerin evrensel açılımlarıyla yorumladığımız güçlü müfredat ve yabancı dil programı,

Bireysel farklılıkları gözeterek oluşturduğumuz öğrenmeyi verimli kılan ortamlar ve çağdaş yöntemler,

Deneyimli, birikimli ve sürekli öğrenen uzman akademik kadro,

Etkili ölçme ve değerlendirmeye dayanan takip ve gelişim,

Temelini öz disiplin ve öğrenme sorumluluğunu geliştirmekten alan araştırmacı ve pekiştiren ödev anlayışımız ile aile ile birlikte yaşayan bir okulda hizmet veriyoruz.

Çağın ve geleceğin tüm gereklilikleri karşısında yaşama hazır bireylerin yetişeceği bir okul iklimi sunuyoruz.

Özgün, yenilikçi, değişimi yönetebilen, öğretmeninin lideri, öğrencisinin ve ailelerin rehberi, ortak ilke ve değerleri benimsemiş, eğitim eşitliğini gözeten standartları yüksek bir eğitim markası olarak yolculuğumuza devam edeceğiz.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top