LİSE | EĞİTİM | MBA Okulları – MEDICANA Gelecekteki yerin, bugünk
Koronavirüs (Covid 19) Süreci Yol Haritası
MEDICANA EĞİTİM GRUBU

LİSE

Eğitim Anlayışımız

Hazırlık sınıflı Anadolu ve Fen Liselerimizde öğrencimizin; bilgiye ulaşmasını, öğrenmeyi öğrenmesini, düşünme becerileri kazanmasını ve güçlü iletişim yetkinlikleri edinmesini hedefleriz. Aynı zamanda yaşam becerilerini geliştiren, farklı bakış açılarıyla düşünebilen, merak eden, sorgulayan, araştıran, okuyan, ana diline hakim, yabancı dil edinimlerini kazanmış, teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip eden, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını bilen girişimci ruhlu, üretken bireyler yetiştirmek üzere çalışırız.   Uluslararası projelerde değişim programlarına katılır, öğrencilerimizin farklı kültürleri deneyimlemeleri için destek oluruz.

LİSEÖğrencimizin, seviyesinin en üst düzeyine çıkmasını sağlamak için çaba gösteririz. Bilişsel, zihinsel ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmelerini ve evrensel bakış açısına sahip olmalarını hedefleriz. Bu hedefe ulaşmak için, etik ilkeler ve akademik standartlardan taviz vermeden, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçlarına uygun nitelikte yapılandırılmış bir eğitim programı uygularız.

Fen liselerimiz özelinde bilim ve teknoloji alanında bilgi üretmek isteyen öğrencilerimizi yetiştirir, güncel teknoloji ile donatılmış fizik, kimya, biyoloji ve bilişim laboratuvarlarımızda bilimsel alanda çalışmalarını sağlarız.  Robotik, kodlama, bilişim ve bilgisayar biliminde güçlü altyapı sağladığımız öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen etkinliklere ve yarışmalara katılımını destekler, bu amaçla yoğun proje çalışmaları yürütürüz.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin temel bilimler alanında uluslararası gelişmeleri takip edebilmeleri, literatür tarayabilmeleri ve uluslararası platformlarda yer alabilmeleri için kapsamlı İngilizce eğitimi almalarını sağlarız. Öğrencilerimizin ana dili İngilizce olan öğretmenlerle eğitim görmeleri, dile ve kültüre hakim olmalarını sağlar. Ayrıca liselerimizde ikinci yabancı dil olarak iyi derecede “Almanca” öğretiriz.

Eğitimlerimizi uluslararası sertifikasyon süreçleri ile de destekleriz. İngilizce’de; eğitimlerimizi  FCE, IELTS, TOEFL gibi uluslararası sertifikasyon süreçleri ile belgelendirmeyi önemseriz. Almanca’da ise, uluslararası ölçme kriteri “Almanca FIT 1”, “FIT 2” sınavlarında B1 düzeyinde yeterlilik hedefleriz. 

Yüksek Öğretim Danışmanlığı

LİSEYurt İçi Eğitim Danışmanlığı

Anadolu ve Fen Liselerimizde; öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere yerleşmelerini ve üniversitede başarılı olabilmeleri için gerekli akademik becerileri geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlarız.  

10’uncu sınıftan itibaren öğrencilerimizin doğru alan seçimi yapmalarını sağlamak üzere başlayan bu sürecimiz, 11’inci sınıfta yoğunlaştırılmış üniversite hazırlık programlarımız ile pekiştirilir.  Deneme sınavları, etütler, birebir soru-çözüm saatleri, test çözme tekniklerini geliştiren uygulamalar ve zengin yayın yelpazemiz ile desteklediğimiz, eksik kazanımların tamamlandığı üniversiteye hazırlık programımız, 12’nci sınıfta öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere yerleştirilmesine kadar devam eder.

11’inci sınıftan itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve sınav sürecinde uzman Rehberlik Birimimiz ile öğrencilerimize ve velilerimize destek oluruz. Akademik başarı sorunu yaşayan öğrencilerimiz ve velilerimizle bireysel görüşmeler yaparak; öğrencilerimize gerek çalışma alışkanlıkları gerekse diğer sorunlar konusunda önleyici ve çözümleyici yardımlarda bulunuruz. Öğretmenlerimizin de YKS sistemi hakkında düzenli olarak güncellenmesini sağlarız. 

Öğrencilerimizin ilgilendikleri ve gelişime açık meslek dalları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmaları için ‘Kariyer Günleri’ düzenleriz.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

Yurt dışı eğitim danışmanlığı ofisimiz ile üniversite eğitimini yurt dışında planlayan öğrencilerimize ve velilerimize; ülkeler, okullar ve programlar hakkında bilgi verir, başvuru süreçlerini kolaylaştırırız.

Öğrencilerimize, gerekli dosyalarını hazırlayabilmeleri ve başvuru süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için; Essay yazımı, CV hazırlama, başvuru formlarını doldurma gibi konularda rehberlik ederiz.

“Advanced Placement” (AP) Programı

MBA Okulları olarak, Anadolu ve Fen Liselerimizde uyguladığımız uluslararası AP Programı’na American College Board onayıyla akrediteyiz. Böylelikle; yurtdışında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 60’tan fazla ülkede; üniversite kabul, ders denkliği ve burs imkânı sunarız.  Yurtiçinde ise; Sabancı, Koç ve Özyeğin gibi ülkemizin önde gelen üniversitelerinde; lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma, kredi tamamlama olanağı ve burs alma gibi imkanlar sağlarız.

“Scholastic Aptitude Test” (SAT) Programı

Eğitimini yurtdışında sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için, SAT adlı uluslararası geçerliliği olan bir program uyguluyoruz. Uluslararası geçerliliği olan bir Eğitim Yetenek Testi ve üniversite giriş sınavı olan SAT için, 10’uncu sınıftan itibaren çalışmaya başlıyoruz.

LİSE“Community Involvement Programme” (CIP) Programı

Kısa adı CIP olan Topluma Hizmet Programımız ile öğrencilerimize toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamaları olarak kazandırmayı hedefleriz. Anadolu ve Fen Liselerimizde, lise eğitimleri boyunca en az 75 saat toplumsal hizmet çalışması yapmalarını sağladığımız öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışı üniversite kabulleri için de önemli bir avantaj elde eder.   Çalışmalarını belgeleyen ve portfolyo sunumu haline getiren öğrencilerimizin projeleri okulumuz ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu ile değerlendirilir. Uygulanması ve belgelendirilmesi desteklenir.  

 

BÜTÜNSEL GELİŞİM MERKEZİ (BÜGEM)

LİSEFinansal Okuryazarlık ve Girişimcilik

Yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmek ve öğrencilerimizin inovatif yetkinliklerini artırmak için uyguladığımız bir programdır. Program kapsamında; öğrencilerimizin 9’uncu sınıftan itibaren Temel İşletme, Finans Yönetimi ve Organizasyon becerilerini geliştirmek için; etkinlikler düzenliyor, projeler uyguluyor ve akademik içeriklerle geleceğin dünyasına çevik bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.  

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye adapte olabilmeleri ve karşılaştıkları problemlere inovatif çözümler getirebilmeleri için; yaratıcılık, yenilik, algoritmik düşünme, girişimcilik gibi akademik içerikler ve destekleyici projeler geliştirir,  Microsoft tarafından akredite edilmiş sertifika programlarını tamamlamalarını hedefleriz.

MBA Sociable Talks

Girişimci ruha sahip, yaratıcı gençlerimizin projelerini tanıtan bize özgü bir etkinlik düzenleriz. MBA Sociable Talks adlı bu etkinliğimiz; öğrencilerimizin iş dünyasıyla buluşmasını sağlayarak, girişimcilik kültürü, tutum ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur, inisiyatif üstlenmelerini sağlar.

LİSEÖğrenci Senatosu

Demokratik seçimlerle kurulan MBA Okulları Öğrenci Senatosu, çatısı altındaki komisyonlarla birlikte tüm öğrencileri okul karar süreçlerine dahil eder. Öğrencilerimize kendi projelerini yönetme imkânı  ve kendini doğru ifade edebilme becerisi kazandıran bu oluşumumuz aynı zamanda öğrenciler ile Okul İdaresi, Okul Aile Birliği gibi birimler arasında da bir köprü görevi üstlenir.

Kulüplerimiz

Anadolu ve Fen Liselerimiz bünyesinde kurduğumuz kulüplerimiz bilim, sanat ve spor odağında yapılan atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin ortak bir amaç için bir araya gelmelerini ve üretmelerini sağlar. 

Bilim ve Teknoloji Atölyeleri

 • Astronomi
 • Akıl Oyunları ve Düşünce Becerileri
 • Bilişim-Kodlama
 • Çevre Sağlığı
 • Oryantiring
 • TEDx Talks
 • Bilim ve Proje
 • Model Yapımı
 • Matematik
 • Bilişim
 • MBA Havacılık
 • Kimya Kulübü
 • Biyoteknoloji
 • Doğal Yaşamı Koruma
 • Enerji Kulübü
 • Teknoloji Tasarım

Sanat-Kültür Atölyeleri

 • MUN
 • Destination
 • Münazara
 • Tiyatro
 • Halk Oyunları
 • Sahne ve Performans Sanatları
 • Satranç
 • Çini-Seramik
 • Taş Boyama
 • Ebru Sanatı
 • Gitar
 • Piyano
 • Keman
 • Orkestra (Nefesli Enstrüman)
 • Orkestra (Vurmalı Enstrüman)
 • Bağlama
 • Moda Tasarımı
 • Fotoğrafçılık

Spor
Akademileri

 • Badminton
 • Bale
 • Basketbol
 • Hentbol
 • Futsal
 • Aikido
 • Voleybol
 • Masa Tenisi
 • Yoga
 • Modern Dans
 • Golf
 • Yüzme
 • Pilates
 • Oryantiring (İzcilik)

LİSE

Ölçme ve Değerlendirme

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde işlenen konuların, öğrencilerimiz tarafından ne kadar öğrenildiğini belirleriz. Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz, sınav komitemiz iş birliğiyle, öğrenciye özel sınav değerlendirme raporu hazırlar ve eksik kazanımların tamamlanması için planlama yapar. Tüm sınavlarımızı Türkiye’deki tüm okullarımızda aynı gün ve aynı saatte uygularız. Sınav sonuçlarını sınavın olduğu aynı gün içinde K-12 sistemi üzerinden açıklarız. Öğrenci düzeyi ve gelişimiyle ilgili birçok analizi de barındıran ölçme-değerlendirme sonuçları ile öğrencinin   hangi kazanımı gerçekleştiremediğinin bilgisini de paylaşırız. 

LİSEPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kampüslerimizde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, okulumuz ve aile iş birliğinde bir köprü görevi üstlenir. Birimimizin çalışmaları; öğrencilerimizin tam donanımlı, çevresine duyarlı, kendini tanıyan, bilinçli, sağlıklı, mutlu ve güçlü bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefler. Bu birimimiz; öğrenci- veli- öğretmen görüşmeleri, seminerler, sınıf içi rehberlik uygulamaları, kılavuzlar, çalışma programları, rehberlik toplantıları, üniversite gezileri, test ve envanter çalışmaları, tercih danışmanlığı, veli toplantıları, değerler eğitimi ve sınav paylaşımları ile kapsamlı bir hizmet sunar.

Yemek Düzenimiz;

Tercihe göre alınabilecek öğle yemeği menümüzü öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, profesyonel beslenme uzmanı rehberliğinde hazırlıyoruz. Dileyen öğrencilerimiz ise kantinden faydalanabiliyor.

Sağlık Uygulamalarımız;  

Okullarımızda sağlık hizmetlerini, iştiraki olduğumuz özel sağlık sektörünün öncü kuruluşu Medicana’nın Sağlık Kabini ile sunuyoruz.  Hafta sonu kulüplerini de dikkate alarak, hemşirelerimiz haftanın 7 günü okulumuzda görev alıyor. Sene başında öğrencilerimiz için aldığımız sağlık formlarını ve ihtiyacı olan çocuklarımızın özel durumlarını hassasiyetle takip ediyoruz. Muhtemel bir sağlık sorununda, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Ailemizin izni olmadan hiçbir ilaç tedavisi uygulamıyor, öğrencimizi ailenin izni olmayan bir sağlık kuruluşuna götürmüyoruz.

 *MBA Okulları Ailesi’nin bir üyesi olan velilerimizin, Medicana Hastaneleri’nde indirim hakkı bulunuyor.

LİSEServis Hizmetimiz ve Güvenlik;

İsteyen ailelerimiz okullarımıza ulaşım için, servislerimizi kullanabilir. Öğrencilerimizin evinden alınıp okula bırakılması ve yeniden eve teslim edilmesi için gereken süreçleri; titizlikle ve hassasiyetle yürütürüz. Belirlenen saate kadar okula gelmeyen öğrencimizin ailesini arayarak mutlaka bilgi alırız.   7 gün 24 saat görev yapan güvenlik birimlerimiz ve kamera kontrol sistemlerimiz ile okulumuz bizim güvenli alanımızdır. 

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top