İLKOKUL | EĞİTİM | MBA Okulları – MEDICANA Gelecekteki yerin, bug
Koronavirüs (Covid 19) Süreci Yol Haritası
MEDICANA EĞİTİM GRUBU

İLKOKUL

Farklılaştırılmış Öğrenme Modeli   

Okulumuzda eğitim-öğretim programımızı “Farklılaştırılmış Öğrenme Modeli”ne uygun nitelikte hazırlarız. Bu model ile farklılaştırılmış öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanır, her öğrencinin kişisel özelliklerine göre konuyu öğrenmesini sağlarız. Böylelikle öğrencimizin; bilgiye ulaşmasını, öğrenmeyi öğrenmesini, düşünme becerilerini kazanmasını ve güçlü iletişim yetkinlikleri edinmesini hedefleriz. Aynı zamanda yaşam becerilerini geliştiren, farklı bakış açılarıyla düşünebilen, merak eden, sorgulayan, araştıran, okuyan, girişimci ruhlu üretken bireyler yetiştirmek üzere çalışırız.  Öğrencimizi, seviyesinin en üst düzeyine çıkmasını sağlamak için çaba gösteririz. Etik ve akademik standartlardan taviz vermeden, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçlarına uygun nitelikte yapılandırılmış bir eğitim programı uygularız.

“Primary Years Program” (PYP) Temelli Eğitim   

İlkokul kademesinde Uluslararası Bakalorya Organizasyonu IBO'nun PYP Temelli “İlk Yıllar Programı”nı uygularız. 3-12 yaş arası öğrencilerin sınıfta ve dış dünyada araştıran ve sorgulayan bireyler olarak gelişimine odaklanan PYP Temelli eğitimimiz ile kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlarız.

Öğrenmenin en iyi, öğrencinin etrafındaki dünyanın gerçek bir parçasıyla bağlantılı olduğunda ve ilgi duyulan konuların araştırılmasıyla gerçekleştiğine inanırız. Bunu sağlamak için öğrencilerimize canlı ve teşvik edici öğrenme ortamlarında ilgi çekici, konuyla alakalı, düşünmeye zorlayan öğrenme deneyimleri sunarız.

İLKOKULOkuyan Çocuk ve Analitik Düşünme Becerisi

İlkokul yolculuğumuzun temelinde “okumak” yer alır. Öğrencilerimizin okuma, okuduğunu anlama, dinleme, yorumlama ve çıkarımda bulunma becerilerini güçlendirmeyi hedefleriz.  Doğru okumayı öğrenmekten aldığımız güç sadece Türkçe derslerinde değil; Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler branşlarında da öğrencilerimize ışık tutar. Bu süreçte; öğrencilerimizin analitik ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi, derste öğrendiklerini günlük yaşama transfer etme deneyimi kazanmalarını, bilimsel araştırmalar yapmalarını, kaynakları etkin ve doğru kullanmalarını, ülkemizin ve dünyamızın fiziki, kültürel ve tarihi özelliklerini öğrenmelerini önemseriz.

Çift Dilli Eğitim Yaklaşımı

Okulumuzda; çocukların yaş gelişimi, bilişsel gelişim ve hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alarak hazırladığımız “Çift Dilli (Bilingual) Eğitim Programı” uygularız. Bu program sayesinde; öğrencilerimizin akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilde hem de hedef dilde doğal, ezberden uzak, yaparak, yaşayarak, deneyimsel ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlarız. 

İlkokul kademesinde var olan İngilizce ders saatlerinin yanı sıra; İngilizce Matematik, İngilizce Hayat Bilgisi ve İngilizce Fen dersleri de yaparız.  Sınıf öğretmenlerimiz ve İngilizce öğretmenlerimiz işbirliği ile Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen dersleri müfredatlarındaki konuları Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dille işleriz. Bu süreçlerimizde Hayat Bilgisi ve Fen derslerindeki deney konularını da laboratuvar ortamında İngilizce yaparak dil süreçlerimizi pekiştiririz.

İLKOKULÖğrenci Yetenek Programı

İstanbul Üniversitesi desteğiyle geliştirip yönettiğimiz “Yetenek Programı”nı, öğrencilerimizin güçlü yanlarını keşfetmek ve bu yönleri destekleyerek güçlendirmek amacıyla uygularız.

Öğrencilerimiz kampüslerimizde dört hafta süreyle sınıf ve branş öğretmenlerimiz tarafından titizlikle gözlemlenir. Her bir öğrenciye özel olarak hazırlanan gözlem formları, akademisyenler ve eğitim koordinatörlüklerimizce değerlendirilir.  Böylelikle öğrencilerimiz, ilgisi ve yeteneği olan MBA Okulları Akademisi çatısı altındaki “Beceri ve Yetenek Atölyelerimiz”e yönlendirilir.

BİLİM AKADEMİSİ

 • Eğlenceli Bilim Atölyesi
 • Meraklı Bilgiç Atölyesi

ÖĞRENME AKADEMİSİ

 • Oku-Anla-Yaz Atölyesi
 • Yaratıcı Drama Yoluyla Yaratıcı Yazma

İLKOKULDEĞERLER AKADEMİSİ

 • Farkındalık-Yaşam Becerileri
 • Drama Yoluyla Değerler

YETENEK AKADEMİSİ

 • Düşünmeyi Görünür Kılma
 • Eğlenceli Matematik
 • Karikatür
 • Origami
 • Piyano
 • Cimnastik

DİL AKADEMİSİ

 • English Fun Club
 • English Drama
 • Almanca / İspanyolca

Müzik Dersinde Branşlaşma ve Enstrüman Öğretimi

MBA Okulları ilkokul kademesinde 3’üncü sınıftan itibaren müzik dersinde her öğrencimizin en az bir enstrüman öğrenmesini hedefleriz.

İLKOKULEkoloji ve Doğal Yaşam

Bilim insanlarına göre zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığımız ile doğayla ?olan ilişkimiz arasında güçlü bir bağ bulunur.  Buradan hareketle, çocuklarımızın sağlıklı beslenmeye ve yeterli uykuya ne denli ihtiyacı varsa doğayla temasa da o kadar ihtiyaçları olduğunu biliyoruz.

Biz de ilkokul müfredatımıza dahil ettiğimiz ekoloji dersleriyle öğrencilerimize doğa ve hayvan sevgisini kazandırıyor; doğal yaşam ile doğru ve dengeli beslenmeyi, çevreye ve dünyamıza karşı duyarlı olmayı öğretiyoruz.

Okullarımızın fiziki imkanları doğrultusunda oluşturduğumuz alanlar ile öğrencilerimize; sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları ve farklı üretim tekniklerini tanıtarak, tarım ve tarım teknolojilerinde kullanılan metotlar hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kampüslerimizde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, okulumuz ve aile iş birliğinde bir köprü görevi üstlenir. Birimimizin çalışmaları; öğrencilerimizin tam donanımlı, çevresine duyarlı, kendini tanıyan, bilinçli, sağlıklı, mutlu ve güçlü bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefler.

İletişim, İzleme ve Yönlendirme Uygulamalarımız;

Sizinle sürekli iletişimde olmayı çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin gelişim süreçlerini, belirlediğimiz periyodlar kapsamında günlük, haftalık, aylık ve dönemlik olarak velilerimizle paylaşıyoruz. Sınıf öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimizin de düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar ve bireysel görüşme günleri ile bu iletişimi pekiştiriyoruz. Aile ve okul arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak, öğrencilerimizin edinimlerini izliyor, rehberlik birimimizin önderliğinde bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

İLKOKULYemek Düzenimiz;

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünlerimizin listelerini, öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, profesyonel beslenme uzmanı rehberliğinde hazırlıyoruz. Sağlıklı beslenme ve yeme alışkanlıklarını da yine öğrencilerimize yaşatarak öğretiyoruz.

Sağlık Uygulamalarımız;  

Okullarımızda sağlık hizmetlerini, iştiraki olduğumuz özel sağlık sektörünün öncü kuruluşu Medicana’nın Sağlık Kabini ile sunuyoruz.  Hafta sonu kulüplerini de dikkate alarak, hemşirelerimiz haftanın 7 günü okulumuzda görev alıyor. Sene başında çocuklarımız için aldığımız sağlık formlarını ve ihtiyacı olan öğrencilerimizin özel durumlarını hassasiyetle takip ediyoruz. Muhtemel bir sağlık sorununda, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Ailemizin izni olmadan hiçbir ilaç tedavisi uygulamıyor, öğrencimizi ailenin izni olmayan bir sağlık kuruluşuna götürmüyoruz.

 *MBA Okulları Ailesi’nin bir üyesi olan velilerimizin, Medicana Hastaneleri’nde indirim hakkı bulunuyor.

İLKOKULServis Hizmetimiz ve Güvenlik;

İsteyen ailelerimiz okullarımıza ulaşım için, özel olarak görevlendirilmiş hosteslerin bulunduğu servislerimizi kullanabilir. Öğrencilerimizin evinden alınıp okula bırakılması ve yeniden eve teslim edilmesi için gereken süreçleri; titizlikle ve hassasiyetle yürütürüz. Belirlenen saate kadar okula gelmeyen öğrencimizin ailesini arayarak mutlaka bilgi alırız. 

7 gün 24 saat görev yapan güvenlik birimlerimiz ve kamera kontrol sistemlerimiz ile okulumuz bizim güvenli alanımızdır.   Öğrencilerimizin, yanlarında ebeveynleri olmadan okul binasından çıkmalarına izin vermeyiz. Ailelerimizin bilgisi olmadan öğrencilerimizi dışarıdan kimseye teslim etmeyiz.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top