CIP – Topluma Hizmet Projesi | DEĞERLER AKADEMİSİ | | MBA Okulla
Koronavirüs (Covid 19) Süreci Yol Haritası
MEDICANA EĞİTİM GRUBU

CIP – Topluma Hizmet Projesi

HAYATA DAİR FARKINDALIK KAZANIMI İÇİN
TOPLUMA HİZMET PROGRAMI

Öğrencilerimiz hazırlayacakları topluma hizmet projeleriyle kalıcı davranışlar edinirken aynı zamanda topluma da hizmet edecekler.

Bireyin bütününü eğitmek anlayışıyla öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesi için Değerler Akademisi çatısı altında Community Involvement Programı - Topluma Hizmet Programını uygularız.

Değerler eğitimi ile öğrencilerimize, yaşadıkları çevre tarafından benimsenen, yaşamı olumlu görebilen, değişen toplum şartlarında kendisine düşen görevi yerine getiren, sağlıklı bir kişiliğe sahip olan iyi yurttaşlar olarak yetişmelerine rehberlik ediliyoruz.

İyi insan yetiştirme anlayışından yola çıkarak sahip olduğumuz değerler ile insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, belirlenmesinde ve biçimlendirilmesine katkı sağlayacak projelere öğrencilerimiz dahil olurlar.

Proje kapsamında kendine ve başkalarına saygı duyma, işbirliğine teşvik etme ve çatışmaları çözme becerileri, farklılığı takdir etme, evrensel farkındalık ile ilgili pratik uygulamalar yapmak, çocuklar için gerekli olan evrensel değerlerin kabulünü sağlamak ve çocukların potansiyellerini geliştirmek, tabiat sevgisi, hayırseverlik gibi temalar takip edilir.

CIP Nedir?

CIP Dersi; öğrencilere toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama esnasında işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders özelliği taşımaktadır.

Bu dersi alan öğrenciler;

  • Yerel ve sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.
  • Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur.
  • Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir.
  • Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.
  • Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.
  • Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.
  • Öz değerlendirme becerisini geliştirir.
  • Bütün bu etkinliklerde yaratıcı düşünme becerilerini kullanır.

CIP Program Nasıl Yürütülecek?

Yurt dışı üniversitlerine kabulde kolaylık

Programın ilk etabına  Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilerimiz dahildir. Lise öğrencilerimizin aynı zamanda yurt dışı üniversite kabulleri için de avantajlar sağlayacak olan programın bir sonraki aşaması, okullarımızın anaokulundan liseye tüm seviyelerini kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Amacımız öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren ve yaş gruplarının elverdiği çalışmalara dahil olmalarıdır. Yaş ve ilgi alnlarına göre çeşitlendirilecek olan programda öğrenciler aktif görev alarak hayata dair farkındalık kazanımlarını okul yaşamları boyunca devam ettirirler.

Engellilerle birlikte yaşam, yaşlılara destek, çevreye saygı, sağlık sorunlarına çözüm, canlıların korunması ve benzeri konularda ilgi alanlarına göre karar veren öğrenciler uygun STK lar ile çalışırlar. Proje çalışmalarında aktif görev alacak olan her öğrenci ilgi alanına göre üstlendiği projeyi yürütür ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi – Proje Yöneticisine sunar. Onay aldıktan sonra da kendi ürettiği projesini uygulayarak ve belgelendirir.

Lise eğitimi boyunca 75 saat toplumsal hizmet

Öğrenciler proje belirlemeyi ve hangi alanın projeye ihtiyacı olduğunu belirleyebilmek için ders alırlar. Lise kademesindeki bir öğrenci yılda en az 15 saat projesini uyguladığını belgelendirmek zorundadır. Bir öğrenci tüm lise eğitimi boyunca toplam 75 saat çalışma yapmış olur. Çalışma o alanın eksik kısmında öğrencinin katkısını sağlayayacak şekilde planlanır. Çalışma zorunluluğunu yerine getiren, çalışmalarını belgeleyen ve portfolyo sunumu haline getiren öğrencilerin projeleri okul ve STK ile birlikte değerlendirilir.

Öğrenciler arkadaşlarının performanslarını değerlendirir

Öğrencilerin etkin çalışmalarının karşılığında ilgili Sivil Toplum Kuruluşu tarafından sertifika verilir.  Okul senatosunda ayrıca bir CIP Başkanı seçimi yapılarak topluma hizmet projesinin okul meclisinin de takibindedir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Top