MBA OKULLARI - KATALOG

Yol Haritamız Eğitimi ciddiye alırız ve sadece bir “iş” olarak görmeyiz. Çocuğun kendi özel yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak onu kendi yapabileceklerinin farkında ve bunu gerçekleştirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyerek çalışıyoruz. Farklı zeka ve öğrenme yeteneklerine ve öğrenmede gelişim düzeyine odaklanıyoruz. Okullarımızda hiçbir çocuk diğerinden geride kalmadan yetişiyor . Bireyin bütününü eğitiyoruz . Çocuğun eğitim ve öğrenimini bir bütün olarak ele alıyoruz. Nitelikleriyle öne çıkacak bireyleri yetiştirirken onu iyi tanıyor, doğru yönlendirebiliyor, yarına hazırlamak sorumluluğunun bezendiği bir anlayışla özel okulculuk yapıyoruz. Bireyin çok yönlü gelişimi eğitim anlayışımızın odağını oluşturuyor. Tüm okul yaşamımızı, eğitim ve öğretimin üç temel sorumluluğuna odaklanarak yapılandırıyoruz: Akademik başarı, sosyal becerilerin gelişimi ile psikolojik gelişimin sağlıklı sürmesi . Yol haritamız, bilimsellik ve deneyimlerimiz . Bilginin içselleştirilebilir, kullanılabilir ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz. Çocukta merakın araştırmayı ve öğrenmeyi desteklediğine inanarak okulumuza başladıkları günden itibaren onların meraklarını dikkate alıyor, eğitim sisteminin içinde canlı tutarak öğrenmeyi öğrenmelerini destekliyoruz. Toplumsal duyarlılığın hayatı anlamlandırdığına inanıyor, “hayırseverliği” en önemli değerlerimiz arasına dahil ediyoruz. Çok kültürlülüğün dünyaya olan katkısının farkında olan eğitmenler olarak, çocukların kültür farklılıklarından haberdar, onlarla uyum gösterebilecek bireyler olarak yetişmesi için uluslararası programları eğitim sistemimize dahil ediyoruz . Yaşayarak, deneyerek, uygulayarak öğrenme gerçekleşirken çocukların sorun çözme becerilerinin gelişimini destekliyoruz . Öğrenme sistemini bilimsellikle birlikte disiplinler arası yaklaşımı temel alarak kurguluyoruz. Ortak akıl ve katılımcı süreçler ile aile, öğrenci ve okul üçgeninde tüm paydaşlara rehberlik ediyoruz. Ulusal değerlerin ve gerekliliklerin evrensel açılımlarıyla yorumladığımız güçlü müfredat ve yabancı dil programı, Bireysel farklılıkları gözeterek oluşturduğumuz öğrenmeyi verimli kılan ortamlar ve çağdaş yöntemler , Deneyimli, birikimli ve sürekli öğrenen uzman akademik kadro , Etkili ölçme ve değerlendirmeye dayanan takip ve gelişim, Temelini öz disiplin ve öğrenme sorumluluğunu geliştirmekten alan araştırmacı ve pekiştiren ödev anlayışımız ile aileyle birlikte yaşayan bir okulda hizmet veriyoruz. Çağın ve geleceğin tüm gereklilikleri karşısında yaşama hazır bireylerin yetişeceği bir okul iklimi sunuyoruz . Özgün, yenilikçi, değişimi yönetebilen, öğretmeninin lideri, öğrencisinin ve ailelerin rehberi, ortak ilke ve değerleri benimsemiş, eğitim eşitliğini gözeten, standartları yüksek bir eğitim markası olarak yolculuğumuza devam edeceğiz. We take education seriously and do not consider it only as “business”. We work with the aim of raising children as individuals who are aware of what they can do on their own, taking into account their special talents and learning styles and who can realize these. We focus on different intelligence and learning abilities and level of development in learning. None of the children at our schools are left behind . We educate the whole person . We address the education and learning of a child as a whole. While raising individuals who will stand out with their qualities, we can guide them correctly as we know them well, and offer private school services with an understanding that embraces the responsibility of preparing for tomorrow. The multidimensional development of the individual is the focus of our educational understanding. We structure our entire school life focusing on the three main responsibilities of education; academic success, development of social skills and healthy continuation of psychological development . Our roadmap is science and our experience . We believe that knowledge can be internalized, used and applicable. Believing that curiosity in children supports research and learning, we take into account their curiosity from the day they start at our school, and support their learning by keeping them active in the education system. We believe that social sensitivity makes life meaningful, and we include “ philanthropy ” among our most important values. As educators who are aware of the contribution of multiculturalism to the world, we incorporate international programs into our education system in order to raise children as individuals who are aware of cultural differences and can adapt to them. We support developing children’s problem-solving skills while learning by living, experiencing and practicing takes place. We design the learning system with an interdisciplinary approach together with science . We guide all stakeholders in the family, student and school triangle through common sense and participatory processes. We offer education in a living school through: A strong curriculum and foreign language program into which we incorporate universal interpretations of national values and requirements, Environments and contemporary methods that make learning efficient , that we create by taking into consideration individual differences, Experienced, knowledgeable and constantly learning expert academic staff , Follow-up and development based on effective assessment and evaluation , Research-based and reinforcing homework approach based on developing self-discipline and responsibility towards learning. We offer a school climate where individuals ready for life are raised meeting all requirements of present and future . We will continue our journey as an education brand with high standards that is original, innovative, capable of managing change, leading its teachers, guiding its students and families, adopting common principles and values, and attaching importance to equality in education. Our Road Map

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=