MBA OKULLARI - KATALOG

Sosyal Gelişim Social Development Sosyal ilişkilerindeki başarılarını önemsediğimiz öğrencilerimizi fiziksel aktiviteler, görsel sanatlar, müzik ve topluma hizmet çalışmalarımızla da destekleriz. Bireyin başarısının sadece akademik olamayacağı gerçeğinden yola çıkarak okul günü veya gün sonu, hafta sonu olarak planlanan ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılığını sanat ve yetenek akademilerimizde destekler, yaşadığı kültüre ve farklı kültürlere değer verme bilinci kazandırır, sanatsal yönden uluslararası bir bilince sahip olmalarını hedefleriz. Müziği gerek dinleyici gerekse katılımcı olarak keyif alarak öğrenmelerini sağlarız. Topluma hizmet çalışmalarını her yaştan itibaren kurguladığımız ders programlarımız kapsamında uygularız. Seçimlerini kendilerinin belirleyebildiği alanlarda rehberlik ederek ve aktif katılımlarını sağlayarak sürdürebilir projeler için olanak yaratırız . Sorumluluk duygularının gelişimiyle birlikte araştırma ve uygulama alanında bilgi becerilerini desteklemek esastır. We also support our students, whose achievements in social relations are important, through physical activities, visual arts, music and community service activities. Based on the fact that an individual’s success cannot only be academic, we support the creativity of our students in our art and talent academies through extracurricular activities planned for the school day or after or for the weekend. We also raise awareness about valuing the culture they live in as well as different cultures, and aim to develop an international awareness of art. We ensure that they learn enjoying music both as listeners and participants. We organize community service activities for all ages within the scope of our curriculum. We create opportunities for sustainable projects by ensuring students’ active participation and by guiding them in areas where they can make their own choices . It is essential to support knowledge skills in the field of research and practice together with the development of sense of responsibility.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=