MBA OKULLARI - KATALOG

Dil Gelişimi Ana Dil, Yabancı Dil, Teknoloji Dili Artık her türlü sınırın kalktığı günümüz dünyasında, bilginin çok hızlı değişip çoğaldığı, hızlı koşan bir dijital çağda dünya insanı olmanın temel koşulları; kendi ana diline hâkim, dünya dillerinden en az birini çok iyi kullanabilen, teknolojik okuryazarlığı en üst seviyede olmaktır . Wittgenstein’in “Dilimin sınırları, düşüncemin sınırlarıdır.” görüşünü ilke edinerek en üstün düzeyde ana dil eğitimi; hikaye anlatıcılığı, metin yazarlığı gibi uygulamalarımızla öğrencilerimizin yaşlarına uygun olarak eğitim sistemimizde yerini alır. Yabancı dil eğitim programımız anaokulundan başlayarak ve devamında ilkokullarımızda, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ortak çerçeve programı dil betimleyicisi kazanımları ve alt kazanımları baz alınarak oluşturulur ve her seviyede bu derecelendirmeye göre yapılandırılır. İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olan Almanca dil edinim süreçlerini, 21. yüzyıl becerilerini kapsar nitelikte okullarımıza ve yaş gruplarına özel hazırlanmış planlara göre uygularız. Dijital çağın gereği, anaokulundan lise son sınıfa kadar hızla gelişen teknolojiye uygun olarak ve daima yeniden yapılandırılan teknoloji dil öğretimi veririz. Öğrencilerimizde • Bilişimle üretim becerisi kazandırma, • Matematik ve Fen derslerinde kuramsal edindikleri kazanımları kodlama, • Algoritmik düşünme ve problem çözme becerisi edindirme, • Yaratıcı olma, hayal gücünü geliştirme, • Tasarım odaklı düşünme, • Eleştirel ve analitik düşünme becerisiyle problem çözme, • Olaylar arasındaki ilişkileri görebilme gibi becerileri destekleyerek ve geliştirerek onları dijital çağın etkin bireyleri olarak yetiştiririz. Mother Tongue, Foreign Language, Language of Technology In today’s world where all kinds of boundaries are removed, the basic conditions of being a world person in the fast-paced digital age where information changes and proliferates very rapidly, are to have the highest level of technological literacy, good command of one’s own mother tongue and to have good command of at least one of the world languages . As Wittgenstein said “The limits of my language are the limits of my thought.” In the light of this principle, mother tongue education at the highest level is at the heart of our education system in accordance with students’ ages through activities such as storytelling and text writing. Our foreign language education curriculum is created based on the language descriptors and sub-descriptors of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) starting from kindergarten and continuing in our primary schools, and it is structured according to this rating at each level. In addition to English, we apply language acquisition processes also for German, the second foreign language taught at our schools, according to plans specially designed for our schools and age groups, and these plans also include 21st century skills. To meet the requirements of the digital age, we teach the language of technology to our students starting from preschool until senior year in high school in line with rapidly developing technology and the curriculum is continuously revised. We raise our students as effective individuals of the digital age by supporting and developing their following skills: • acquire production skills making use of IT, • code what they learn theoretically in Maths and Science, • acquire the skill of algorithmic thinking and problem solving, • develop creativity and imagination, • think design-oriented, • solve problems with critical and analytical thinking skills, • see relations between events. Language Acquisition

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=