MBA OKULLARI Çamlıca Kampüs Tanıtım Kataloğu

YOL HARİTAMIZ... BİLİMSELLİK VE DEĞERLERİMİZ… OUR ROAD MAP… SCIENCE-BASED APPROACH AND OUR VALUES We believe that knowledge can be internalized and it is usable and applicable. Believing in the fact that curiosity encourages research and learning for a child, we take their curiosity into account from their first day in our school and we support learning to learn by promoting their curiosity in the educational system. We believe that social awareness gives the meaning of life and we included “benevolence” among our most significant values. As educators who are aware of contribution of multiculturalism to the world, we use international programs in our educational system in order to bring up individuals who are aware of intercultural differences and able to adapt thereof. We support development of problem solving abilities while learning by experiencing, experimenting, being curious, questioning and practicing. We have built a science-based learning system with multidisciplinary approach. We guide all stakeholders in the triangle of family, student and school with shared wisdom and participatory processes. • A strong curriculum and foreign language program that we have interpreted in the light of national values and requirements, • Environments to make learning more efficient and modern methods, in which we have taken individual differences into account. • Experienced, knowledgeable and continuously learning specialist academic personnel, • Supervision and development based on effective measurement and review, • Home works that boost research skills and consolidate daily education and originate from self-discipline and learning responsibility in close cooperation with the family. We provide a school environment where individuals who are ready to cope with and meet all requirements of the era and the future. We will proceed on our way as a brand of education with high standards that is unique, innovative, can manage the change, is leader of teacher, guide of students and families, adopted common principles and values and take care of equality in education. Bilginin içselleştirilebilir, kullanılabilir ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz. Çocukta merakın araştırmayı ve öğrenmeyi desteklediği inancıyla okulumuza başladıkları günden itibaren onların meraklarını dikkate alıyor, eğitim sisteminin içine dahil ederek öğrenmelerini destekliyoruz. Toplumsal duyarlılığın hayatı anlamlandırdığına inanıyor “hayırseverliği” en önemli değerlerimiz arasına dahil ediyoruz. Çok kültürlülüğün dünyaya olan katkısının farkında olan eğitmenler olarak, çocukların kültür farklılıklarından haberdar, onlarla uyum gösterebilecek bireyler olarak yetişmesi için uluslararası programları eğitim sistemimizde kullanıyoruz. Yaşayarak, deneyerek, merak ederek, sorgulayarak ve uygulayarak öğrenme gerçekleşirken çocukların sorun çözme becerilerinin gelişimini destekliyoruz. Öğrenme sistemini bilimsellik ile birlikte ve disiplinler arası yaklaşım ile kurguluyoruz. Ortak akıl ve katılımcı süreçler ile aile, öğrenci ve okul üçgeninde tüm paydaşlara rehberlik ediyoruz. • Ulusal değerlerin ve gerekliliklerin evrensel açılımlarıyla yorumladığımız güçlümüfredat ve yabancı dil programı, • Bireysel farklılıkları gözeterek oluşturduğumuz öğrenmeyi verimli kılan ortamlar ve çağdaş yöntemler, • Deneyimli, birikimli ve sürekli öğrenen uzman akademik kadro, • Etkili ölçme ve değerlendirmeye dayanan takip ve gelişim, • Öğrenme ve öz disiplini geliştirme sorumluluğunu temel alan araştırmacı ve pekiştirici ödev anlayışını aile ile birlikte sürdüren bir eğitim hizmeti veriyoruz. Çağın ve geleceğin tüm gereklilikleri karşısında yaşama hazır bireylerin yetişeceği bir okul iklimi atmosferi sunuyoruz. Özgün, yenilikçi, değişimi yönetebilen, öğretmeninin lideri, öğrencisinin ve ailelerin rehberi, ortak ilke ve değerleri benimsemiş, eğitim eşitliğini gözeten standartları yüksek bir eğitim markası olarak yolculuğumuza devam edeceğiz.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=