MBA OKULLARI Çamlıca Kampüs Tanıtım Kataloğu

TOPLUMA HİZMET PROJESİ COMMUNITY INVOLVEMENT PROJECT MBA Okulları olarak ülkemizin ve dünyamızın gerçeklerinden haberdar, etik ve ahlaki ilkelere uygun davranan, bilime saygı duyan, doğayı önemseyen, özgür ve demokratik bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Evrensellik, üretkenlik, yenilikçilik, geleceği şekillendirme sorumluluğu, hayırseverlik, güven, sevgi ve saygı temel değerlerimizdir. Değerlerimizin davranışa dönüşebilmesi için öğrencilerimizi toplumhizmeti yapmaları konusunda yüreklendirir ve gerekli desteği sağlarız. Öğrencilerimizin akademik açıdan güçlü olmalarının yanı sıra sorumlu yurttaşlar olabilmeleri amacıyla MBA Okulları Değerler Akademisi içerisinde CIP Projemizi (Community Involvement Project) yürütmekteyiz. MSA Schools aim bringing up free and democratic individuals who are aware of realities of our country and the world, act line with ethics and moral principles, respect science and care about nature. Our basic values are universality, performance, innovation, responsibility to structure the future, benevolence, trust, love and respect. We encourage and support our students to involve in community services in order to convert our values into action. We carry out Community Involvement Project (CIP) in Values Academy of MSA Schools in order to make our students responsible citizens along with strong academic background. ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİKLERİ COOPERATION WITH UNIVERSITY Eğitim, danışmanlık ve araştırma projeleri kapsamındagerçekleştirilen çalışmalarda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, üniversitelerde görev yapan akademisyenler, uzman eğitmenler ve öğrenci kulüpleriyle çeşitli alanlarda iş birlikleri yapılmaktadır. Gerçekleştirilen iş birlikleri ile öğretmenlerimizin bir yandan yetkinliklerini artırılması hedeflemekte diğer yandan, gerçekleştirilecek projeler ve eğitim çalıştaylarıyla öğrenci ve velilerimizi ülkenin değerli akademisyenlerini ve uzmanlarıyla bir araya getirerek akademik dünya ile yakın ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz. Daha başarılı projeler üretmek ve teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edebilmek adına üniversite ile ortaklaşa iş birliği yapmak MBA Okulları olarak eğitim anlayışımızın temeli olan bilimselliğe verdiğimiz önemin göstergesidir. For studies characterized by education, counseling and research projects, we cooperate with pioneering universities of Turkey, academicians working in universities, expert trainers and student clubs in various fields. These collaborations not only increase efficiency of our teachers, but they also provide out students with an opportunity to have close contacts with academic world, as our students and parents meet valuable academicians and experts of our country in the projects and education workshops. Collaboration with universities to create more successful projects and follow technological developments more closely is the indicator of the importance attached by MSA Schools to being scientific that is the main pillar of our education approach. CIP C O M M U N I T Y I N V O L V E M E N T P R O G R A M T O P L U M A H İ Z M E T P R O G R A M I

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=