MBA OKULLARI Çamlıca Kampüs Tanıtım Kataloğu

BİLİMLER AKADEMİSİ SCIENCES ACADEMY Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirerek, uluslararası düzeyde ve çok yönlü teorik alanda bilim insanı olma potansiyeline sahip mezunlarımızla tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmayı amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin temel bilimler, mühendislik ve tıp alanlarında uluslararası bilimsel gelişmeleri takip edebilmelerini ve araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce öğrenmelerini sağlamak amacıyla Anadolu ve Fen Lisemizde Hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Tüm seviyelerde sayısal dersler ve laboratuvar dersleri İngilizce işlenmektedir. We aim to be an educational organization that is exemplified around the world, thanks to our graduates who have potential of being a scientist at international level and in versatile theoretical area, as they are brought up as valuable persons of national and international societies. There is a preparatory class in Anatolian and Science High School in order to have our students learn English at a level to follow international scientific advancements and carry out investigations in basic sciences, engineering and medicine. Science and laboratory courses are lectured in English at all levels. Liselerimizde belirlediğimiz temel amaçlara ulaşmak için öncelikle fen bilimlerinin deneysel özelliğinin göz önünde tutulduğu yoğun proje çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz, TÜBİTAKLiselerarası ProjeYarışmalarına, TÜBİTAK Olimpiyatlarına ve diğer yarışmalara fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallarında hazırlanır ve katılırlar. Bu çalışmaları bilimsel temellerde geliştirmek için üniversitelerle bağlantılı çalışılır. Öğrencilerimizinbilgibirikimivegelişimi yıl boyunca takip edilir, tanımlanır ve değerlendirilir. Bu tanımlandırmalar sonucunda öğrencilerimizin akademik gelişimlerini enüst seviyeye taşımak için öğrencilerimiz desteklenir. ‘MüzedeEğitimUygulamaları’sertifikalı eğitim programı okullarımızda atölye çalışmaları şeklinde uygulanmaktadır. MBA Okulları finansal okuryazarlık eğitimlerimiz HABİTAT derneği işbirliği ile yürütülmektedir. Bilimler Akademisi’nde, özel kurgulanmış STEAM ortamları, kulüp ve etkinlikler ile ulusal ve uluslararası yarışma ve festivallere katılım ile öğrencilerimizin bilimsel farkındalık ve üretkenlik süreçlerini destekliyoruz. Bilişim ve bilgisayar teknolojileri dersleriyle öğrencilerimizin; bilişim, bilgisayarteknolojileriveprogramlama alanlarında güçlü bir alt yapıya sahip olmaları hedeflenmektedir. In our high schools, project studies are prioritized to reach the predetermined basic goals, considering the experimental nature of physical sciences. Our students are prepared for and participate in TUBITAK High Schools Project Contest, TUBITAK Olympiads and other contests in fields of physics, chemistry, biology andmathematics. We cooperate with universities to place these efforts on scientific grounds. Knowledge and development of our students are supervised, determined and reviewed throughout the year. Our students are provided with support to maximize their academic development in the light of these determinations and reviews. The certificate education program titled ‘Educational Activities in Museum’ is executed in the form of workshop in our schools. MSA Schools cooperate with HABITAT association for financial literacy training. Our Sciences Academy supports the scientific awareness and performance of our student with specially designed STEAM environments, clubs and events as well as participation to national and international contents and festivals. Courses of informatics and computer technologies intend developing a strong background for our students in fields of informatics, computer technologies and coding.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=