MBA OKULLARI Çamlıca Kampüs Tanıtım Kataloğu

BİLİMLER AKADEMİSİ SCIENCES ACADEMY STEAM (fen-teknoloji-mühendislik- sanat-matematik) disiplinlerinin bütün olarak ele alındığı bu yeni yaklaşım, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, yaratıcı, problem çözme becerilerini sahip, araştıran- sorgulayan, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen, bilim okur-yazarı bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. This new approach which deals with STEAM (science-technology- eng i nee r i ng- a r t -mat hemat i cs) disciplines in a holistic way has an important role in bringing up individuals who are literate in science, have all skills of the 21st century, are creative, have problem solving skills, investigate and question and learn continuously with the awareness of sustainable development. Bilimler Akademisi’nde, özel kurgulanmış STEAM ortamları, kulüp ve etkinliklerle ulusal ve uluslararası yarışma ve festivallere katılımla öğrencilerimizin bilimsel farkındalık ve üretkenlik süreçlerini destekliyoruz. ‘Müzede Eğitim Uygulamaları’ sertifikalı eğitim programı okullarımızda atölye çalışmaları şeklinde uygulanmaktadır. MBA Okulları finansal okuryazarlık eğitimlerimiz HABİTAT derneği iş birliği ile yürütülmektedir. Our Sciences Academy supports the scientific awareness and performance of our student with specially designed STEAM environments, clubs and events as well as participation to national and international contents and festivals. The certificate education program titled ‘Educational Activities in Museum’ is executed in the form of workshop in our schools. MBASchools cooperate with HABITAT association for financial literacy training. ÖĞRENME AKADEMİSİ LEARNING ACADEMY Okul ortamı öğrenmenin oluştuğu ve kalıcılığı için rehberlik yapıldığı bir yapıdır. Bireyin öğrenme davranışına okul dışında da devam etmesi için ödevlendirmeler, proje görevlendirmeleri, grup çalıştayları, münazara oturumları gibi programlar organize ediyoruz. Hızlı okuma ve anlama-retorik- sunum teknikleri gibi kişisel gelişim içerikli eğitimlerle öğrenme davranışını sevdiren ve öz güven oluşturan eğitim programları takip ediyoruz. Böylelikle ulusal ve uluslararası sınavlara, yarışmalara etkin bir hazırlık süreci geliştiriyoruz. School environment is a structure where learning process occurs and guiding is provided for sustainability. We organize programs such as homework, project assignments, group workshops and discussion sessions to ensure that learning behavior is sustained outside the school. We institute education programs with personal development contents such as speed reading and understanding- rhetoric-presentation techniques which make students love learning behavior and create self-confidence. Therefore, we develop an effective preparation process for national and international exams and contests.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=