MBA OKULLARI Çamlıca Kampüs Tanıtım Kataloğu

DİL AKADEMİSİ LANGUAGE ACADEMY Anadil ve yabancı dil ediniminde kritik dönemler olduğu biyolojik, nörolojik ve dilbilimsel bir gerçekliktir. Son araştırmalar, dil ediniminde en verimli dönemin okul öncesinden başlayarak yaklaşık 11 yaş sonuna kadar olan dönem olduğunu göstermektedir. Anadil ve yabancı dil gelişimi için okuma, anlama, yazma, dinleme, konuşma yeterliliklerinin desteklendiği uygulamalar ile öğrencilerimizin hem anadil hem de yabancı dil edinim süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmelerine rehberlik ediyoruz. İlkokulumuzda çift dille eğitim yapılmaktadır. It is a proven biological, neurological and linguistic reality that there are critical periods for acquiring skills in mother tongueandforeign languages. Recent studies demonstrate that the most productive period for language acquisition starts at preschool age and continues approximately to 11 years of age. We guide our students to utilize their mother and foreign language acquisition processes effectively with applications supporting their reading, understanding, writing, listening and speaking skills to develop both mother tongue and foreign language. Bilingual education is available in our primary school. Anadil dersleri dışındaki tüm derslerin İngilizce yapılması yanı sıra ders dışı aktiviteler de İngilizce olarak desteklenecektir. 4. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak seçtiğimiz Almanca derslerimiz de akademik sürece dahil olacaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere göre kurgulanmış olan ölçme- değerlendirme analizleri ile öğrencilerimizin dil becerilerini takip ediyoruz. Her bir öğrencimize tanımlanmış olan ‘dil koçları’ ile etkin ve eğlenceli bir dil edinim süreci sunuyoruz. Excluding mother tongue lessons, all lessons are lectured in English and extracurricular activities are supported in English. German, selected as second foreign language, will be added to the academic process following 4th grade. We supervise language skills of our students with review-measurement analyses designed according to national and international criteria. We provide an effective and fun language acquisition process thanks to ‘language coaches’ assigned for each student. DEĞERLER AKADEMİSİ VALUES ACADEMY Değerler; insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. İnsanların dünyaya bakış açılarını etkilemede, insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça etkilidir. Değer kaybı ise kişiliğin ve benliğin sarsılmasına buna bağlı olarak benlik değerinin de sarsılmasına neden olmaktadır. Değerler Akademisi’nde; kendine ve başkalarına saygı duyma, işbirliğine teşvik etme ve çatışmaları çözme Values play a critical role in influencing attitudes and behaviors and determining and shaping thereof. They critically affect people’s perspective of world and development and alteration of perception. Loss of values causes problems in personality and ego and accordingly, value of ego. Values Academy deals with practices about self-respect and respect to others, encouraging to cooperation and conflict solving skills, appreciating differences, universal

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=