MBA OKULLARI Çamlıca Kampüs Tanıtım Kataloğu

Proaktif ders ortamları, temelini öz disiplin ve öğrenme sorumluluğunu geliştirmekten alan araştırmacı ödev anlayışımızla öğrenme ailenin de katılımıyla okul dışında da devam eder. Proactive class atmospheres and research-based homework approach that originates from self-discipline and learning responsibility have roots outside the school with participation of families. YETENEK AKADEMİSİ SKILL ACADEMY Çoklu zeka kuramı, yeni eğitsel yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Bu kuramın kurucusu Howard Gardner, insan beyninin modüler bir yapıya sahip olduğunu ve beyinde dilsel, sayısal, görsel, mimiksel ve diğer sembol sistemler kullanılarak ayrı psikolojik işlemler gerçekleştirildiğini savunmaktadır. Gardner her insanın 8 farklı zeka türü ile doğduğunu savunur; 1. Dilbilimsel Zeka 2. Matematiksel Zeka 3. Uzamsal Zeka 4. Müzikal Zeka 5. Bedensel - Kinestetik Zeka 6. Sosyal Zeka 7. Özedönük Zeka 8. Doğal Zeka Bireysel farklılıklara dikkat çeken çoklu zeka kuramı uygulamaları, öğrencilerin öğrenmelerinikolaylaştırmakta,kendilerini tanımalarını, kendilerine güvenmelerini, bireysel farklılıklara saygı duymalarını, yaratıcı düşüncelerini geliştirmelerini Theory of multiple intelligence has been suggested to consider new educational methods. The founder of this theory, Howard Gardner, declares that human brain has a modular structure and various psychological processes are carried out in the brain by using linguistic, numerical, visual, gestural and other symbol systems. Gardner states that each person has 8 different types of intelligence; 1. Linguistic Intelligence 2. Mathematical Intelligence 3. Spatial Intelligence 4. Musical Intelligence 5. Bodily-Kinesthetic Intelligence 6. Interpersonal Intelligence 7. Intrapersonal Intelligence 8. Naturalistic Intelligence Drawing attention to individual differences, theory of multiple intelligence facilitates learning process for students and ensures that they know themselves, develop self-confidence, respect to individual differences, improve creativity ve gelecekte hangi mesleği seçeceklerini düşünmeye başlamalarını sağlamaktadır. Yetenek Akademisi’nde ‘bütünsel eğitim’ mantığıyla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini gözlemliyor, öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirleyip, uygun öğrenme haritaları ile sanat, spor, bilim ve sosyal alanlarda oluşturulan kulüpler ve etkinlikler ile kendi yeteneklerini destekleyen öğrenme ortamları sunuyoruz. and start thinking about choice of profession for the future. We observe interests and skills of our students, determine their style of learning in Skills Academy in line with the principle of ‘holistic education’ and provide them learning environments to support their skills with clubs in fields of art, sports, science and social studies and activities by means of appropriate learning maps.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=