MBA OKULLARI - BÜYÜTEÇ SAYI 1

Kaynakça http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache :Z- biXgwLAL1kJ :bilmat.org/calisma_grubu/wp-content/ uploads/2013/11/01-Matematik-Tarihi.ppt+&c- d=8&hl=tr&ct=clnk&gl=tr https://www.researchgate.net/publication/335234621_ Matematigin_Tarihsel_Gelisimi_ve_Matematik_Tarihinin_ Matematik_Egitiminde_Kullanilmasi http://kemalkuloglu.blogspot.com/ https://prezi.com/rbaw-4ipnrio/matematigin-tarihsel-gelisimi/ Matematik, doğruyu, gerçeği görmek, iyi düşünmek, sonuca giderek kazanmak kısaca rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur. Matematik bir yaşam biçimidir. Birinci dönem Birinci dönem, başlangıçtan M.Ö. 6. yüzyıla kadar olan zamanda, Mısır ve Mezopo- tamya’da yapılan matematiği içine alır. Bu dönemde Mısır’da bilinen matematik, tam ve kesirli sayılarla dört işlemi uygulamak, bazı geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplarını yapabilmektir. Mısır’da her sene yaşanan Nil nehrinin sebep olduğu seller neticesinde, toprak sahiplerinin arazileri- nin sınırları belirsizleşmektedir. Toprak sahiplerinden alınan vergiler sahip oldukları toprakla orantılı olduğu için, her selden sonra, devletin bu işler için görev verdiği “geometricileri” gelmekte, gerekli ölçümleri yapmakta, toprak sahiplerine bir önceki yıl- da sahip oldukları toprak kadar toprak ver- meleri gerekmektedir. Antik Yunan tarihçi ve yazar Heredot, geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak oluşmaya başladı- ğını söylemektedir. Bu dönemde matematik, takvim belirlemek, muhasebe ve mimari hesaplar gibi günlük hayatın ihtiyaçlarına yönelik, henüz sanat düzeyinde değil zanaat düzeyinde bir uğraş durumundadır. Yine bu dönemde biçimsel ifadeler, formüller ve akıl yürütmeye dayalı ispatlar bulunmamakta- dır. Araştırma verilerinin çözümlenmesin- den çıkarılan bilimsel sonuçlar deneysel ve işlemler sayısaldır. Beşinci dönem Beşinci dönem, 1900’lü yılların başından günümüze kadar gelen, ‘Modern Matematik Dönemi’ olarak bilinen dönemdir. 1900’lü yılların başlangıcına bakıldığında, mate- matik büyük bir karmaşıklık seviyesine ulaşmış olduğu görülmektedir. Bu dönemde matematikçiler, matematiği her bakımdan uyumlu yasalara dayalı sağlam bir temele sahip olması gayreti içine girdiler. Modern matematik bu gayretlerin sonucunda doğ- muştur. Önceki dönemlere oranlandığında, çok daha düşünsel, göreceli ve hipotetik oluşu modern matematiğin en önemli özel- likleri olarak görülmektedir. Dördüncü dönem Dördüncü dönem, 1700-1900 yılların arası- nı içine alan ve ‘Klasik Matematik Dönemi’ olarak bilinen dönemdir. Üstün nitelikli kuramların ve teorilerin meydana geldi- ği, matematiğin kullanım alanının bütün bilim dallarını içerecek biçimde genişlediği bir dönemdir. Matematik, bütün pozitif bilimlerin temelini oluşturacak bir konuma gelmiştir. Bugün üniversitelerde öğretilen matematiğin büyük bir parçası bu dönemin çıktılarıdır. Üçüncü dönem Üçüncü dönem, M.S. 6. yüzyıldan 17. yüzyılın sonlarına kadar olan dönemdir. Bu dönemde, matematiğin hayat bulduğu evren İslam coğrafyası ve Hindistan’dır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, matematiğin en önemli buluşu olan türevin, Azerbaycanlı Şerafettin Al-Tusi tarafından Avrupalılardan 500 yıl önce keşfedilmiş olduğunu delilleriy- le göstermiştir. İkinci dönem İkinci dönem, M. Ö. 6. yüzyıldan M. S. 6. yüzyıla kadar uzanan Yunan matematiği dönemidir. Matematiğin renk değiştirdiği, zanaat seviyesinden sanat seviyesine geçiş yaptığı dönemdir. Mısır ve Mezopotamya, Yunan matematiğinin başlangıcında olsa da Yunan döneminde, matematiğin günümüze kadar uzanan doğ- rultusu oluşmuş, bir yükselme görülmüştür. Platon’un akademisinde ve İskenderiye’deki Museum’da yetişen bilim insanlarından ma- tematiğe önemli seviyede katkılar gelmiştir. Matematik, bir bakıma resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de tabiatı anlamayı amaçlayan metotlar dizgesidir. Matematiğin 4500 yıllık yazılı belgelere dayalı bir tarihi vardır. Bu süreç içerisinde, matematiğin gelişim yolcu- luğu 5 dönemde incelenir. 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=