MBA OKULLARI - BÜYÜTEÇ SAYI 1

odern çağın en önemli olgularından biri hiç şüphesiz ki teknolojidir. İlk bilgisayarın yapıldığı zamandan şu ana kadar çok fazla geçmedi. Bu süreç içerisinde hayatımız- daki birçok iş daha kolay bir hale geldi. Teknolojinin olmadığı bir alan neredeyse yok. Teknoloji artık hayatımızın bir parçasından zi- yade, neredeyse bedenimizin bir parçası haline gelmiş durumdadır. Yeni ifade olanakları Teknolojinin girdiği her alanda büyük değişimler yaşanıyor. Sanat alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, yeni bölümlerin ortaya çıkmasını ve daha önce var olmayan yeni ifade olanaklarının yara- tılmasını sağlamaktadır. Bu sanat dalları arasında müzik, günümüz teknolojilerinden payını en iyi şekilde alarak, sürekli gelişim ve ilerleme göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Kayıt teknolojisi Müzikteki teknolojik gelişmeleri aslında iki kategoriye ayırabili- riz. Bunlardan biri ses kayıt ve dağıtım cihazları, diğeri de çalgı alanındaki gelişmelerdir. 1857 yılında ilk kayıt aleti ‘phonautograph’ ortaya çıkmış ancak yeniden dinleme özelliği olmamasından dolayı çok popüler olamamıştır. Daha sonrasında 1877 yılında fonograf adı verilen başka bir kayıt aleti üretilmiştir. Bunun daha gelişmiş hali de sonraki yıllarda gramafon ismiyle hayatımıza girmiştir. Bu aletler kayıt edilen seslerin yeniden dinlenebilme özelliğine sahiptiler ve gramafon içlerinde en çok popüler olan alet olmuştur. Çalgıların teknolojik evrimi Çalgıdaki teknoloji, aslında düşündüğümüzden çok uzun zaman önce orta çıkmıştır. 1917 yılında Leo Termen’in kurduğu The The- remin şirketi, ‘Theremin’ ismi verilen bir çalgı geliştirilmiştir. Bu hem çalgı anlayışında büyük değişiklik yaratmış hem de 1920’lerden sonra elektronik müzik konusundaki yoğun çalışmalara öncülük etmiştir. 1950 – 60 yılları arasındaki önemli gelişmelerden biri de elektronik müziğin ortaya çıkmasıdır. Geçtiğimiz yüzyılın ilk zamanlarında sınırlı sayıda elektronik çalgıların icadı kendini göstermiş ve sayıları gittikçe artmaya başlamıştır. Artık her akustik çalgının bir elektro- nik versiyonu olmasının yanı sıra, akustik çalgıları taklit eden ses uygulamaları da yüksek bir şekilde artış göstermektedir. Günü- müzde elektronik çalgılar ve dijital sesler artık neredeyse her müzik türünün içerisinde kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmeler, müziğe yepyeni ufuklar açtı. Artık her akustik çalgının bir de elektronik versiyonu var. Teknolojinin müzikle birleşmesi, öğrencilerin de aktif bir şekilde müzik yapmasına olanak sağlıyor. Necibe Mutlu Müzik Öğretmeni - Beylikdüzü Kampüsü Müzik & teknoloji Theremin, müzisyenin fiziksel teması olmaksızın çalınabilen bir elektronik müzik aletidir. Adını, aleti geliştiren Léon Theremin’den almıştır. M 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=