MBA OKULLARI - AYNA SAYI 1

50 “CIP”: Topluma Hizmet “CIP” dersinde öğrenci ön plandadır. Ders, sınıftan ziyade toplumun içinde gerçekleştirilir. Öğrenciler, toplumsal bir sorunu çözmek için projeler üretir ve bu projeleri de etkin bir şekilde hayata geçirirler. İ ngilizce karşılığı “Community Involvement Pro- ject” olan kavram, Türkçe’ye “Topluma Hizmet Projesi” olarak kazandırılmıştır. CIP, deneyimsel öğrenmenin bir biçimidir ve akademik başarıyı, kişisel gelişimi ve sosyal sorumluluğu artırmak üzere tasarlanmış işbirlikli öğrenme ve öğretme stratejisidir (Bender, 2006). Stacey, Rice ve Langer (2001) da topluma hizmet uygulamaları için dört temel ölçüt belirlemiştir: Toplumla ilişkili ve anlamlı hizmet, akademik öğrenmeyi geliştirme, aktif vatandaşlık öğrenimi (sosyal sorumluluk) ve yapılandırılmış yansıtma fırsatları. CIP dersinde öğrenciler ön planda ve Serpil Y. Karagülle MBA Okulları PDR Koordinatörü etkin olarak rol almaktadırlar. Dersin öğretmeni; rehberlik etme, yönlendirme, yol gösterme, çalış- maları gözlemleme gibi yükümlülüklere sahiptir. Dersin uygulaması sınıftan daha çok toplumun içinde gerçekleştirilmelidir (Yılmaz, 2011). CIP dersi bilgi üretme ve teknoloji geliştirme faali- yetlerinin yanında sosyal sorumluluk üstlenme- Belki de hayatında ilk kez gerçek sorunlarla yüzleşecek olan öğrenciler, bu farkındalığı kendi hayatlarına taşıyarak çok daha duyarlı bireyler haline gelirler. lerini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu derste, toplumda karşılaşılan problemlerden öğrencile- rin eğitim aldığı alanla ilişkili olanlarına yönelik durum analizi yapıp, çözüm önerileri geliştirecek proje tabanlı sınıf dışı uygulamalar gerçekleş- tirmeleri amaçlanmaktadır (Horzum ve Bektaş, 2012). Önemli olan öğrencilerin yalnızca çeşitli projeler geliştirmeleri değil, bu projeleri etkin bir şekilde uygulamalarıdır. CIP; öğrencilere toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama esnasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştir- meyi amaçlayan bir ders özelliği taşımaktadır. “CIP”, öğrencilere ne katar? Topluma Hizmet Programı ile öğrencilerin top- lumsal duyarlılık, farkındalık ve empati özellikleri gelişir. Bu program sayesinde öğrenciler, toplum- sal sorunlara yönelik sorumluluk alan, bu sorun- lara çözüm arayan ve topluma fayda sağlayan bireyler haline gelir. İlgi alanları ve proje kapsamlarına göre iş birli- ği içinde olacakları sivil toplum kuruluşlarında gerçekleştirecekleri gönüllülük faaliyetleri ile özgüven artışı yaşarlar. Ayrıca bir grup ile çalışıp projeler üretecek olan öğrencilerde sorumluluk

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=