MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

“Little ladies, little gentlemen! You are all roses, stars and the spar- kling joy of our future, the ones who will elevate the nation. Always be aware of your value and significance! And work hard... We have great expectations from you.” Keeping in mind that they are children… The curriculum in MBA Schools are prepared and applied by keeping in mind that they are children and they have personal differences. The practices and the information provided to our children, the educational videos they watch, the music they listen to, the songs they sing, the experiments they conduct, the foreign language they learn are the life itself. It is an indicator of self-improvement for them to blend these with real life. We care about the differences It is important for our children to learn while enjoying their childhood. We have created pleasing environments for our children at our schools tır. Okullarımızda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımız için söy- lediği sözün anlamı bizlere ilham veriyor: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Çocuk oldukları unutulmadan… MBA Okulları’nda, ülke geleceği ve umudu olan çocuklarımızın bireysel farklılıkları ve çocuk oldukları bilincinden uzaklaşmadan programlar hazırlanır ve uygulanır. Uygulamalar ve eğitim sürecinde çocuk- larımıza verilen bilgiler, izledikleri eğitsel yayınlar, dinledikleri müzikler, söyledikleri şarkılar, yaptıkları deneyler, öğrendikle- ri yabancı dil hayatın kendisidir. Bütün bunları gerçek yaşamla harmanlamaları da kişisel gelişimin göstergesidir. Farklılıklar önemsenir Çocukların çocukluklarını yaşayarak öğ- renmeleri, bir üst sınıfa ve hayata hazırla- nırken önemlidir. Okullarımızda, çocukla- rın sevecekleri, eğlenerek öğrenecekleri, oyunlaştırılmış ortamlar oluşturulmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, geride kimseyi bırakmayacak bir eğitim programı uygulanmaktadır. Alanında usta ve uzman eğitmenleri- mizle güne jimnastik ile başlar farklı et- kinliklerle devam ederiz. Çocuklarımıza sıcaklık, yakınlık ve sevgi veririz. Onlarla konuşurken aynı seviyeye iner onların sorularını cevapsız bırakmayız. Çocukla- rımızın her duyusuna dokunarak öğret- meye çalışırız. Farklı dersler için farklı yöntemler Değerler eğitiminin davranışa dönüşme- si için yaşayarak öğrenecekleri çalışma- lar yaparız. Kalıcı öğrenmenin olması için yabancı dilde farklı metotlar kullanırız. Merak duygusunu uyandırarak yeni bil- giler keşfetmesi için çocukları besleriz. Sosyal, duygusal, akademik gelişim alanlarını destekler, çevresinde olup bi- tenlerle ilgili farkındalık kazandırırız. Çok yönlü gelişim Eğitim ortamlarımız (derslikler, atölye- ler, oyun alanları vb.) çocukların gelişim • Turkish Language Activities • Mathematics • Social Studies • Science • Outdoor Activities • Art Activities • Kitchen Hour • Play Time • Production Workshop • English • Visual Arts • Music • Physical Education • Drama • Education of Values • Robotic Coding (STEAM) • Dance • Chess • Reading-Writing • Club Activities • Activities of Counselling Unit Basic Courses: Development Courses: 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=