MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

MBA Okulları Rehberlik Birimi, sadece öğrencilerle değil velilerle de iş birliği ya- pıyor. Bu yılın önemli projelerinden biri de “Başarıya Götüren Aile” programı! Üç oturumdan oluşan bu programın ilk otu- rumu, 19 Ekim günü Beylikdüzü Kam- püsü’nde gerçekleştirildi. “Ergeni Tanı- mak” başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğe ilgi oldukça yüksekti. Etkinlikte aktarılan bilgileri, dört ana başlık halinde toplamak mümkün. Bu bilgileri aşağıda sizler için özetledik: Ergenlikte fiziksel gelişim Ergenlik dönemine kızlar 10–13, erkek- ler 13–15 yaşları arasında girerler. Ancak kesin sınırlardan bahsedilemez. Kuram- sal olarak dönemin ortalarına gelindiğin- de kızların hemen hemen hepsi erkek- lerin ise büyük bir kısmı ergenliğe ulaşır. Anne-babalar/ebeveynler çocukların ge- çirdiği bedensel değişimi en başta nor- mal karşılayarak onlara yardımcı olabilir. Çocukların bu değişimi anne-babalarıy- la/ebeveynleriyle konuşabilecekleri bir ortamda olmaları önemlidir. Bunu sağla- mak için anne-babanın dinleme becerisi ve doğru bilgiyi uygun şekilde vermesi son derece önemlidir. Ergenlikte zihinsel gelişim Bu dönemde ergenlerin bir çoğu “iş- levsel düşünme” durumundan hipotez kurabilme (varsayımda bulunma/fikir yü- rütme) “ya ... ise?” sorusunu sorma be- cerisini kapsayan sorgulama, yorumla- ma becerilerini içeren “soyut düşünme” dönemine geçer. Siyaset, sanat, din, MBA Okulları, öğrencilerinin sağlıklı gelişimi ve başarısı için ailelerle iş birliği yapıyor. “Başarıya Götüren Aile” adıyla hayata geçirilen programın ilk etkinliği, “Ergeni Tanımak”tı. Başarının Sırrı, Çocukları Anlamakta Saklı! Yer: Konferans Salonu Ergeni Tanımak 19Ekim2019Cumartesi Başarıya Götüren Aile Atölyeleri Saat: 13.00-14.30 İletişim Kurmak 9Kasım2019Cumartesi Riski Yönetmek ve Uzlaşabilmek 14Aralık2019Cumartesi felsefe vb. soyut konulara ilgi duymaya başlar. Fiziksel aktivite 15-16 yaşların- da yükselişe geçer ve 21-22 yaşlarında maksimum düzeye ulaşır. Ergenlikte duygusal gelişim Bu dönem hızlı fiziksel ve hormonal de- ğişimlere bağlı olarak duyguların da hız- la geliştiği ve değiştiği bir dönemdir. Bu dönemde özellikle dört temel duygudan bahsetmek (üzüntü, öfke, korku ve se- vinç), bu duyguların farkının kavratılması ve doğru ifade edilebilmesi noktasın- da ergene destek ve örnek olmak çok önemlidir. Ebeveynlerin ergenle sağlıklı iletişim kurabilmeleri için öncelikle kendi duygularını tanıması, duygularını uygun yolla ifade edebilmesi ve başkalarının duygusunu kabul etmesi gereklidir. Er- genlik döneminde ergenin en yoğun hissettiği iki duygu korku ve hüzündür. Çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe geçmek zorunda olmak ergeni korkutur, çün- kü yetişkinliğin gerektirdiklerini bilmez ve kendini güvende hissetmez. Üzüntü yaşar çünkü çocukluk dönemi artık bit- miştir. Ancak ergen korku ve üzüntüyü göstermez. Bunun yerine en çok öfkeyi gösterir. Anne-baba olarak ergenin öf- kesinin altında ne olduğuna bakmak asıl sorunu bulmanızı sağlar. Duyguları uy- gun şekilde ifade etmek ve ifade edilme- sine izin vermek ergen için son derece önemlidir. Ergenlikte sosyal gelişim Bu dönemin temel gelişimsel görevi dış dünyaya açılarak sağlıklı arkadaşlık iliş- kileri kurabilmesi, cinsel rollerin kazanıl- ması ve toplumsal ve ahlaki değerlerin kazanılmasıdır. Bu dönemde; ergenler sosyal becerilerini geliştirmeye devam ederler. Bir yandan bir gruba ait olma isteği varken bir yandan yalnız kalmak isterler. Bir şeyler yaparak kendilerini kanıtlamak eğilimi güçlenmiştir. Hem kendilerini göstermek isterler, hem de sırları ile özel bir hayatları olsun isterler. Yetişkinlerinin düşüncelerinden daha çok akranlarının düşünceleri önemlidir. Bu dönemde anne-baba olarak ikilemle- re hemen tepki vermemek, küçük anlaş- malar yapmak, aile toplantıları yapmak işe yarayabilir. Yer: Konferans Salonu Saat: 13.00-14.30 Başarıya Götüren Aile: Ergeni Tanımak 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=