MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

D ünya, özellikle son yıllarda eğitim konusunda önemli ve büyük bir değişimden geçmektedir. Bilgi- nin hızla üretilip tüketildiği bir dünyada, sürekli değişimin ve gelişimin kaçınıl- mazlığını düşünürsek eğitim kurumları ve öğretmenlerin de bu sürecin dışında kal- ması düşünülemez. Değişen toplumsal yapı ve eğilimler öğretmenden beklen- tileri de etkilemektedir. Bu nedenle yeni beklentilerin gerektirdiği rolleri yerine ge- tirebilmesi için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması gerekmektedir. Öğretmenlerin değişen ve gelişen eğitim anlayışı konusunda bilgilendirilmesi ve bu süreçte etkili ve verimli bir şekilde gelişmelere uyum sağ- layabilmeleri için öğretmenlerin de eğitim almaları kaçınılmazdır. Akademi’nin amacı MBA Öğretmen Gelişim Akademisi’nin hizmet içi eğitim programlarının amaçla- rını şu şekilde özetlemek mümkün: 1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştir- mek ve verimliliği arttırmak. 2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. 3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yön- tem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlen- dirme kriterleri hakkında öğretmen- lerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak. 5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek. 6. Eğitim ve öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışma- larına zemin hazırlamak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlaya- rak özgün çalışmaları geliştirmek. Öğretmen Gelişim Akademisi MBA Okulları’nda öğretmenlerin eğitimi ve gelişimine de büyük önem veriliyor. Okul bünyesinde faaliyet gösteren Öğretmen Gelişim Akademisi, düzenlediği etkinlikler, seminerler ve kurslarla öğretmenlerin daha da yetkin olmasını sağlıyor. Dünya standartlarında eğitim Eğitim–öğretim faaliyetlerinin düzenlen- mesinde en büyük görev öğretmenlere düşüyor. MBA Öğretmen Gelişim Aka- demisi, öğretmen eğitimleriyle MBA Okulları’nın toplam kalitesini artırıyor ve eğitimin dünya standartlarında olmasını sağlıyor. 8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamaları- na, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak. 9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak. 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=