MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

MBA Okulları olarak çocuklarımızın far- kındalıklarını önemsiyoruz. Bir bireyin farkındalığı öncelikle kendi beden far- kındalığından başlamalıdır. Toplumsal farkındalığa geçişin güçlü bir öz farkın- dalıkla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin farkındalık, dikkat, duy- gu, düşünce yönetimi ve arkadaşlık gibi konularda becerilerini artırmak için MBA bünyesindeki tüm rehber öğretmenler 30 saatlik Mindfulness eğitimi aldılar. Rehberlik derslerindeki tüm çalışmalar, bu teknik çerçevesinde yapılacak. Tüm dünyada geçerli olan; hem beden hem de psikolojik anlamda ciddi ilerlemeler kaydedildiği bilimsel olarak kanıtlanan mindfulness yaklaşımı rehberlik anlayışı- mızın temelini oluşturuyor. Mindfulness nedir? Mindfulness olayları yargılamadan, tep- ki vermeden, olduğu gibi kabullenerek, empati ile, dikkatini vererek izlemek ve farkında olmaktır. Sanılanın aksine sa- dece anı ölümsüzleştirmek değil, o anda bedende neler oluyor, neler hissediyoruz gibi duygu ve düşüncelerin farkındalığını kazanma ile ilgilidir. Faydaları nelerdir? Mindfulness, verdiği rahatlık ve huzur duygusunun yanı sıra, kaygıların ve stre- sin üstesinden gelmek için yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da yardımcı olur. Düzenli olarak mindfulness egzer- Rehberlikte etkili bir yöntem: Mindfulness Öğrencilerin farkındalık, dikkat, duygu, düşünce yönetimi ve arkadaşlık gibi konularda becerilerini artırmak için MBA bünyesindeki tüm rehber öğretmenler 30 saatlik Mindfulness eğitimi aldılar. Bu çerçevede tüm öğrenciler, rehber öğretmenler eşliğinde haftada bir saat Mindfulness egzersizleri yapıyorlar. Konuya ilişkin MBA Okulları Rehberlik Koordinatörü Serpil Yılmaz Karagülle ’nin kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz: sizi yapmak, çocuklarda özellikle odak- lanma konusunda çok faydalı bir çalış- madır. Çok hareketli, gerginlik yaşayan, dikkatleri dağılan çocukların gevşeme- lerini ve rahatlamalarını sağlar. Çocukla- rın otokontrolü gerçekleştirmeleri, duy- gularını fark etme ve yönetme becerileri için yardımcı olur. Yoğun, yorucu ve kar- maşık düşüncelerden zihnin arındırılma- sı, çocuğun yaratıcı potansiyeline tekrar kavuşması açısından etkili bir yoldur. Bu egzersizler, çocukların sakin bir ruh hali- ne geçmesi, zor süreçlere hazırlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, spor performansını geliştirme gibi bir- çok farklı konuyu kolaylaştırır. Yapılan bilimsel araştırmalar farkındalık eğitimi- nin öğrenmeyi, duygusal zekâyı ve ge- nel anlamda mutluluğu desteklediğini ortaya koymuştur. Mindfulness egzersizleri Okullarımızda haftada 1 saat rehber öğ- retmenler eşliğinde öğrencilerimiz min- dfulness egzersizleri yapıyor. Yaptığımız tüm çalışmalar öğrencilerimizin yaş gru- buna göre hazırlanmış mindfulness ça- lışmalarıdır. Nefes, vücut, 5 duyu, duy- gular, düşünceler ve sosyal hayat eksenli mindfulness çalışmaları yapıyoruz. Bun- ların faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz: Nefes : Stres düzeyimizi, öfke ölçeğimizi, kaygı durumumuzu dengeleyebiliriz. Vücut : Öz farkındalığı artırabiliriz, kas gevşetme ve sakin kalma moduna geçi- şi, hareketli durumlarda sakinleşebilmeyi kolaylaştırabiliriz. 5 duyu : Dikkatle görmeyi, dikkatle ye- meyi, dikkatle duymayı/dinlemeyi, dik- katle koklamayı, dikkatle dokunmayı öğrenebiliriz. Duygular : Duygusal farkındalık düzeyin- de artış, duyguları tanıma ve duyguları ifade etmede artış sağlayabiliriz. Düşünceler : Düşüncelerimizi fark etme- de artış sağlayabiliriz. Sosyal hayat : İyi dinlemeyi öğrenebilir, arkadaşlık becerilerimizi geliştirebiliriz. 26

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=