MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

T üm dünyada kabul gören “Desti- nation Imagination”, STEAM (bi- lim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sosyal girişim- cilikle harmanlandığı proje tabanlı bir öğrenme programıdır. Türkiye’den de birçok okulun dahil olduğu bu program, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedefliyor. Destination Imagination sayesinde öğ- renciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması, problem çözme, risk alma, proje yönetimi, sabır ve özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanıyorlar. En büyük güç: Hayalgücü MBA Okulları, “Destination Imagination” programına dahil oldu. MBA’lı öğrenciler, hayal güçlerini harekete geçiriyor ve kurdukları hayali, gerçekleştirmenin yollarını arıyorlar. Takım çalışması Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım ça- lışması ve çözüm geliştirme organizas- yonu olan Destination Imagination çer- çevesinde her okulda takımlar kuruluyor. Her takım en az 2, en fazla 7 kişiden olu- şuyor. Takımlar; “teknik”, “bilimsel”, “mü- hendislik”, “güzel sanatlar”, “doğaçlama” ya da “sosyal sorumluluk” alanlarında görevler üstleniyor ve bu doğrultuda fi- nallere hazırlanıyorlar. Her ülkede ulusal finaller Şubat ayında gerçekleştiriliyor ve burada başarılı olan takımlar, uluslararası finallere gitmeye hak kazanıyor. Cesaret ve özgüven MBA Okulları’nda faaliyete geçen Desti- nation Imagination Kulübü’nde öğrenci- ler, hayal güçlerini harekete geçiriyor ve kurdukları hayali gerçekleştirmenin yolla- rını arıyorlar. Öğrenciler, takım çalışması sayesinde farklılıklar içinde uyumu ya- kalıyor, zamanı iyi kullanmayı öğreniyor, farklı düşünebilme cesaretini göstererek kendi yolunu açabiliyor ve kendilerini tanıyıp kendi potansiyellerinin açığa çık- masını sağlıyorlar. 24

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=