MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

Öğrenci Yetenek Geliştirme Programı (ÖYP) : “Aslında herkes bir dahidir” O kul, öğrencilerin var olan potan- siyelini keşfedeceği yer olması- nın yanında onu yeni alanlarda geliştirecek, hayata hazırlayacak yerdir. Okulların çoğu, öğrencileri için ortalama bir seviye belirlese de eğitimde yapılma- sı gereken, öğrencilerin ihtiyaçlarının ve yeteneklerinin belirlenerek eğitimin her öğrenci için planlanmasıdır. Böylece her öğrenci yaşadığı toplum ve dünya için faydalı işler yapabilecek seviyeye ulaşa- bilecektir. Matematik dersinde arkadaş- larından önde olan öğrenci, arkadaşlarını beklemek yerine yeteneğini geliştirme fırsatı bulabilecek, sosyal alanlarda daha hızlı öğrenebilen öğrenci farklı projeler yazma şansı bulurken geride olan öğ- renci de kendini farklı alanlarda ispatla- yabildiğinden geride olduğu alanda daha rahat çalışabilecektir. Bu konuda Albert Einstein’ın “Eğer balığı ağaca çıkma ye- teneği ile yargılarsanız, yaşamını aptal ol- duğunu düşünerek geçirebilir” sözü eği- timin ne kadar da hassas bir iş olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Yaşam boyu başarı Doğru eğitim, öğrencilerin başarı düzey- lerini ve kendilerinin konuya bakışlarını önemli derecede arttırır. Öğrencilere ge- rek duydukları eğitim sağlandığında ye- teneklerinin gelişimi yaşamları boyunca devam edecektir. Yeni fırsatlar bu yete- nek alanlarını ortaya çıkarmalarını sağlar. MBA Okulları Öğrenci Yetenek Geliş- tirme Programı (ÖYP), öğrencilere ye- teneklerini açığa çıkarabilecekleri yeni fırsatlar sağlıyor. Bu programda her çocuk özel yetenekli. ÖYP, öğrencilerin potansiyelini en üst düzeyde kullanması- nı sağlayacak kapsamlı eğitim program- Albert Einstein, “Aslında herkes bir dahidir… Ama siz kalkıp bir balığı ağaca çıkma yeteneğine göre yargılarsanız, balık tüm ömrünü bir aptal olduğuna inanarak geçirecektir” demişti. MBA Okulları’nda uygulanan “Öğrenci Yetenek Geliştirme Programı (ÖYP)”, öğrencilerin yetenekli olduğu alanları tespit ederek bu alanlarda kendi hızları ve kişisel özellikleriyle ilerlemelerini sağlıyor. ları ile, yetenekli olduğu alanları tespit ederek bu alanlarda kendi hızları, kişisel özellikleri ile ilerlemelerini sağlıyor. Prog- ramda, öğrencilerin gelişimleri yakından takip ediliyor disiplinler arası programlar sürekli zenginleştiriliyor ve güncelleniyor. Kendini tanımak... Yeteneklerin keşfedilmesinin ve geliştiril- mesinin bir diğer önemli tarafı da öğren- cinin kendini tanımasına olanak sağla- masıdır. Bu amaçla üstbilişsel düşünme süreçlerinin kullanılacağı çalışmalar ve öz değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin kendilerini tanımaları sağla- nıyor. Öğrencilerin ürünleri ve projeleri, günlük hayatta ve toplum hizmetlerinde değerlendirilmesi için öğrenciler teşvik ediliyor. Öğrencilerin projelerini başta TÜBİTAK olmak üzere, ulusal ve ulusla- rarası kuruluşlar ile paylaşması sağlanı- yor. ÖYP, öğrencilerle çalışmalar yanında, Öğretmen Akademileri ile öğretmenlerin de özel yetenekler hakkındaki bilgi- lerini küresel yaklaşımları temele alarak güncelliyor. Eğitim modelleri ve öğrencilerin farklı özelliklerine yönelik öğretim, materyal geliş- tirme konularında eğitimler ile sınıfta her yeteneğin keşfe- dilmesi sağlanıyor. 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=