MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

Fenerbahçe Üniversitesi’nde eğitim başladı Medicana Eğitim Grubu bünyesinde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi eğitime başladı. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, MBA Okulları Aktif dergisi için kaleme aldığı yazıda üniversiteyi ve üniversitedeki eğitim anlayışını anlattı. F enerbahçe Üniversitesi’nin temel misyonu; bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe dayalı dü- şünce ile bütünleştirerek; girişimci, re- kabetçi, özgüvenli, entelektüel derinliği olan, üretken, motivasyonunu başarı- dan alan, evrensel değerlere sahip ge- leceğin liderlerini yetiştirmektir. Yüksek öğrenim çağına gelen gençlerimizin ha- yata atılma aşamasında akademik mü- kemmelliği hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim-öğretim ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış kadromuzla eğitim vermek için yolculuğumuza 2019-2020 Eğitim yılı itibariyle başladık. Hedef, dünya üniversitesi FBU’lu öğrencilerimizin dünya dillerine hâkim, analitik düşünme, sorunları tes- pit etme ve çözme yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bi- limsel gelişime ve dijital teknoloji üreti- mine odaklanmış bir eğitim ortamında bulunmaları için hazırlıklarımızı tamam- ladık. Bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böyle- ce dünyanın önde gelen “Global Üniver- siteleri” arasında yer almak üniversitemi- zin en önemli hedefleri arasındadır. Bunu başarabilme gücünü ve motivasyonunu Fenerbahçe Camiasının 109 yıllık kül- türel mirasından ve Medicana Sağlık Grubu’nun ülkemizin öncü ve güvenilir markalarından biri olmasının verdiği si- nerjiden alıyoruz. 5 fakülte 19 bölüm Fenerbahçe Üniversitemiz bu akademik yıla; • Spor Bilimleri, • Sağlık Bilimleri, • Mühendislik ve Mimarlık, • İletişim, • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerimiz ile başlamıştır. Beş fakülte içerisinde 19 ayrı bölümde ilk öğrencilerimizle İstanbul Ataşehir kampüsünde birlikte olmaktan oldukça gururluyuz. Gelecek yıl Tıp Fakültesi Önümüzdeki yıldan itibaren, • Tıp Fakültesi • Diş Hekimliği Fakültesi • Eczacılık Fakültesi • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu • Fenerbahçe Meslek Yüksek okulu • Lisansüstü Enstitüler ve bunlara bağlı bölüm ve programların açılması hususunda hazırlıklarımızı ta- mamladık. İki güçlü marka Eğitimin ciddiyeti, öğrencilerimizin ge- leceklerine yön verme sorumluluğu ile onların iyi birer vatandaş olarak yetişme- leri için de üzerimize düşenin en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Ülkemizin iki güçlü markasının iş birliği ile çıktığımız yolculukta “Dünya’nın ilk 500 üniversi- tesi arasında olma” hedefimizi dile getir- mekten çekinmiyoruz. Kendileri ile gurur duyan bir gençliğin yetişmesi için dene- yimimiz, motivasyonumuz ve gücümüzle yüksek öğrenim alanında var olacağız. İlk öğrencilerimizi karşılamanın verdiği mutluluk ve heyecanla hepimiz için ba- şarılı bir yıl olmasını dilerim. Prof. Dr. M. Emin Arat Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=