MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sonbahar 2019

MBA Okulları, demokratik eğitimin gü- cüne ve önemine inanıyor. Öğrencilerin okuldaki tüm süreçlere katılmaları teşvik ediliyor, bu amaçla düzenekler oluşturu- luyor. Bu süreçlerde edinilen görgü ve deneyimle öğrenciler, kendi yaşamlarını yönetebilme becerileri de kazanıyorlar. Kapsayıcı ve esnek bir örgütlenme MBA Okulları’nda öğrencilerin okuldaki tüm süreçlere aktif ve kitlesel olarak ka- tılabilmesi için en uygun mekanizmanın senato türü örgütlenme olduğuna karar verildi. Çünkü senato, meclise oranla daha kapsayıcı ve daha esnek bir ya- pıydı. Çünkü meclis, bir başkan ve sınıf temsilcilerinden oluşurken; senato, bir başkan, altı alt başkan ve bu alt başkan- lara bağlı komisyonlardan oluşuyor. Böy- lelikle tüm öğrenciler senato çalışmaları- na aktif olarak katılabiliyorlar. Demokrasi şöleni Bu yılki Senato seçimleri için kampanya- lar tüm kampüslerde 16 Eylül 2019 Pa- zartesi günü başladı. Kampanya süreci, tam bir demokrasi şöleniydi. Öğrenciler birbirinden ilginç, renkli ve neşeli propa- ganda yöntemleri geliştirdiler. 20 Eylül 2019 Cuma günü tüm okullarda sandık- lar kuruldu ve seçimlerin ardından yeni üyeler göreve başladı. Faaliyet başladı Senatolar seçilir seçilmez faaliyete baş- ladı ve ilk olarak 4 Ekim Hayvanları Koru- ma Günü çerçevesinde barınak ziyaret- leri düzenlediler. Bu ziyaretlerin ardından Beylikdüzü Öğrenci Senatosu barınakta- ki bir köpeği sahiplendi. Karamel adı ve- rilen köpek kampüsün yeni üyesi olarak yaşamını öğrencilerle birlikte sürdürme- ye başladı. Karamel’in ihtiyaçlarının kar- şılanması için bir de kermes düzenlendi. Senatolar önümüzdeki günler için de tıb- bi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili bir proje hazırlıyorlar. MBA OKULLARI ÖĞRENCİ SENATOSU: Senato seçimleri yapıldı MBA Okulları, demokrasiye, katılıma ve ortak akla inanıyor. Okullarda bu değerleri hayata geçirecek en önemli kurumlardan biri de Öğrenci Senatosu. Bu yılki senato seçimleri, tam bir demokrasi şöleniydi. Seçimlerin ardından Senato, büyük bir coşkuyla faaliyete başladı. 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=