MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

Bir Dünya Okulu MBA Okulları tüm öğrencilerine yurtdışı değişim programları ve üniversiteyi yurtdışında okuma olanakları sunuyor. Ayrıca dünya üniversiteleriyle iş birliği yaparak eğitim kalitesinin dünya standartlarında olmasını sağlıyor. D ünyayı daha iyi anlamak ve dünya standartlarında eğitim verebilmek için ulusal ve uluslararası yetkin isim ve kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenleni- yor. Sadece öğrenciler değil öğretmen ve veliler de bu hizmetlerden yararlanıyor. Lisede, üniversite olanakları Medicana Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Fenerbahçe Üniversite- si ve Türkiye’nin diğer yetkin üniversitelerindeki akade- misyenlerden her konuda danışmanlık alınıyor; çalıştay ve toplantılar düzenleniyor. Öğ- renciler, akademisyenlerle sık sık bir araya gelerek, üniversitelerdeki uygulamalı derslere katılarak, la- boratuvarları kullanarak, kütüpha- nelerden yararlanarak lisedeyken üniversite hayatıyla tanışmış olu- yorlar. Aynı şekilde MBA Okulları bünyesindeki Öğretmen Gelişim Akademisi de yerli ve yabancı A global school Benefiting from international exchange programs and having the chance to receive university education abroad are among the opportunities that MBA Schools offer to their students. Besides, by being in cooperation with the top universities in the world, the quality of education is ensured to be at world standards. I n MBA Schools joint events with national and international organi- zations and competent persons are organized in order to understand the world better and to provide world-class education. Not only stu- dents but also teachers and parents benefit from these services. Facilities of college in high school MBA Schools receive consultancy services from academicians of Fenerbahce University, which operates within Medicana Education Group, and of the other prestigious universities of Turkey. Workshops and meetings are held, too. The students frequently get together with akademisyenlerle MBA öğretmenlerini buluşturarak eğitim kalitesinin dünya standartlarında olmasını sağlıyor. Yurtdışında üniversite Öğrencilerin yurt dışı üniversite kabu- lünde gerekli olan TOEFL, SAT ve IELTS gibi uluslararası sınavlara hazırlığa özel bir önem veriliyor. Ayrıca MBA’lı öğ- rencilere özel CIP sertifikası da birçok dünya üniversitesinden burs alabilmeyi kolaylaştırıyor. Öğrencilerin bu çerçeve- de burs alabileceği üniversitelerin bazı- ları şunlar: Kazan Federal Üniversitesi (Rusya), University of Toronto (Kanada), Middlesex University of London (İn- giltere), Hult International Business School (USA), University of Bolog- na (İtalya), Polytechnic Univer- sity of Turin (İtalya), Concordia University (Kanada), Colum- bia University (USA), Harvard University (USA), Stanford Univer- sity (USA), University of Chicago (USA), University of Victoria (Kana- da), FAFSA at Warsaw University (Polonya), Seoul National University (Güney Kore), Pohang University of Science and Technology (Güney Kore), University of Hamburg (Almanya), Ecole Normale Supérieure de Lyon (Fransa). academicians, attend practical courses in universities, use laboratories and libraries and thus meet the university life, while they are still in high school. Likewise, the Teacher Development Academy within MBA also enhances the quality of education to world standards by bringing local/foreign academicians together with MBA teachers. Studying abroad Special attention is paid to the preparation of the students for the in- ternational examinations such as TOEFL, SAT and IELTS, which are required for admission to universities abroad. In addition, the CIP cer- tificate, given to MBA students, makes it easier for them to get scholar- ships from many universities. Some of the universities where students can receive scholarships are as follows: Kazan Federal University (Russia), University of Toronto (Canada), Middlesex University of London (UK), Hult International Business School (USA), University of Bologna (Italy), Polytechnic University of Turin (Italy), Concordia University (Canada), Columbia University (USA), Harvard Universi- ty (USA), Stanford University (USA), University of Chicago (USA), University of Victoria (Canada), FAFSA at Warsaw University (Po- land), Seoul National University (South Korea), Pohang University of Science and Technology (South Korea), University of Hamburg (Ger- many), Ecole Normale Supérieure de Lyon (France). 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=