MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

24 25 MBA Okulları, “müzede eğitim” progra- mıyla eğitimde büyük bir yeniliğe imza atıyor. Rahmi M. Koç Müzesi ve MBA Okullarının işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle derslerin birbiriyle ilişkisi sağ- lanıyor. Bu proje sayesinde öğrenciler, matematiğin içindeki şiiri, resmin içindeki kimyayı keşfediyor. Eğitimde farklı bir boyut: Müzede eğitim MBA’lı öğrenciler “müzede eğitim” uygulamasıyla, dünyayı tüm boyutlarıyla öğreniyorlar. Öğrencilerin okulda öğrendikleri, teoride kalmıyor: Müzedeki uygulamalar sayesinde “gerçek bilgi”ye dönüşüyor. MBA Okullarının Rahmi M. Koç Müzesi’yle ortaklaşa hayata geçirdiği bu proje, anaokulundan liseye kadar tüm öğrencileri kapsıyor. Hayat bir bütün! Bu proje, hayatın bir bütün olduğu ger- çeğine dayanıyor. Bu bütünün daha iyi kavranabilmesi için derslerin birbiriyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Müzelerde sergilenen objeler ve faaliyet gösteren atölyeler, öğrencilere bu doğrultuda bü- yük olanaklar sunuyor. Öğrenciler müze- A different perspective to education: Education in the museum MBA students learn to see the world through different perspectives thanks to the program named “Education in the Museum”. Thereby, what students learn at school is not only limited to theory. It is transformed into “knowledge” through the activities conducted in the museum. This project, implemented jointly by MBA Schools and Rahmi M. Koç Museum, is intended for all students, from kindergarten to high school. MBA Schools undertake a great innovation in education, by imple- menting the project “Education in the Museum.” Through the project actualized with the cooperation of Rahmi M. Koç Museum and MBA Schools, the lessons are ensured to be interconnected. Thanks to this project, students learn to appreciate the poem within mathematics and the chemistry within paintings. Life is a whole! This project is based on the fact that life is a whole. For a better understanding of it, the lessons need to be related to one another. The exhibited objects and the workshops taking place in the museum offer great opportunities to the students. Thanks to the machines exhibited in the museum, students warm towards history; thanks to the ferries and locomotives they learn more about geography; and thanks to the pharmacy established in the museum, learning medicine and chemistry be- comes more fun for them. Theory is complemented by practice In MBA Schools, curriculum contents of all levels are matched with the objects and facilities in the museum, and taught accordingly. The theoretical education supplied by the school is complemented by the practical education in the museum. Thus, education becomes fun and the lessons learned are transferred to long-term memory. Through this program, prepared by MBA educators, curriculum contents are being revised according to the museum facilities. In this context, abstract and concrete concepts are brought together to improve students’ un- derstanding and comprehension. Thanks to these opportunities, stu- dents learn by doing, experiencing and experimenting. A rich infrastructure MBA students in Istanbul andAnkara benefit from Rahmi M. Koç Mu- seums in their cities. In the museums, there are opportunities such as Energy Workshop, Astronomy Workshop, Biology-DNA Workshop, Mathematics Workshop, Science-Technology Workshop and Plane- tarium. Through the implementation of “Education in the Museum”, future engineers, scientists, artists and executives are raised in MBA. de sergilenen makinalarla tarihi, vapurlar ve lokomotiflerle coğrafyayı öğreniyor; müzede kurulan eczane sayesinde tıp ve kimyayı öğrenmek daha eğlenceli hale geliyor. Teori, pratikle tamamlanıyor MBA Okullarının her kademesine ilişkin müfredat içerikleri, Rahmi M. Koç Mü- zesi’ndeki obje ve olanaklarla eşleşti- rilerek işleniyor. Okuldaki teorik eğitim, müzedeki pratik eğitimle tamamlanıyor. Böylelikle eğitim eğlenceli bir boyut ka- zanıyor ve öğrenilenler kalıcı hale geliyor. MBA eğitimcilerinin bizzat hazırladıkları bu programla müfredat içerikleri müze olanakları doğrultusunda revize ediliyor. Bu çerçevede soyut ve somut kavramlar bir araya getirilerek öğrencilerin kavra- ma ve anlama kapasiteleri artırılıyor. Bu olanaklar sayesinde öğrenciler, yaparak, yaşayarak ve deneyerek öğreniyorlar. Zengin bir altyapı Bu kapsamda MBA’lı öğrenciler İstanbul ve Ankara şehirlerinde bulunan Rah- mi M. Koç Müzelerinden yararlanıyor- lar. Müzede, Enerji Atölyesi, Astronomi Atölyesi, Biyoloji – DNA Atölyesi, Matematik Atölyesi, Fen – Teknoloji Atölyesi ve Keşif Küresi (Planetaryum) gibi olanaklar bulunuyor. “Mü- zede Eğitim” uygulama- sıyla yarının mühendisleri, bilim insanları, sanatçıları ve yöneticileri, MBA’da yetişiyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=