MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

21 MBA Sociable Talks: Girişimciler MBA’da MBA Okullarının lise öğrencileri, yarının girişimcileri olarak yetişiyorlar. MBA’da hayata geçirilen “Sociable Talks” buluşmalarıyla öğrenciler genç girişimcilerle buluşuyor. Genç girişimciler, öğrencilerin hayallerine, yeteneklerine ve girişimci düşüncelerine yön veriyor. MBA Sociable Talks: Entrepreneurs at MBA High school students in MBA grow up as future entrepreneurs. Students meet with young entrepreneurs thanks to the “Sociable Talks” meetings carried out by MBA Schools. Young entrepreneurs guide and encourage dreams, talents and entrepreneurial spirits of MBA students. MBA Schools have been conducting many studies, projects and R & D activities in order to support dreams, productivity, talents and entrepre- neurial spirit of high school students. Put into practice within this con- text, “MBA Sociable Talks” brings students together with the brightest entrepreneurs of the young generation. First step to entrepreneurship Through these meetings, students get the chance to discover their tal- ents, recognize their tendencies, gain courage, and begin to build their own career plans. Visiting the campus to come together with the stu- dents and share their experiences, young entrepreneurs inspire the stu- dents by telling about their own success stories and actualized projects. Entrepreneurship summit In this context, on March 20, 2019, a grand meeting took place in Bey- likdüzü Campus of MBASchools. MBA students showed great interest in this meeting titled “Personal Development and Entrepreneurship”. The young entrepreneurs who participated in this meeting were: Berat Bircan : He is 17 years old. He has been participating in various entrepreneurship seminars, personal development and innovation symposiums for nearly two years. He developed a project aiming to bring together those who need blood donation and those who donate blood. Developing a national media platform specialized for Turkey, such as Netflix, is among his plans. Yusuf Çolak : He was born in 2000. He was the winner of his region in a competition held by TUBITAK. With his projects he represented Turkey abroad. He received the chance of explaining his project to the Queen of Sweden, in the Royal Palace. Ecem Şafak : She was born in 2002. She joined in “Hayal Gücü Merke- zi” (Imagination Center). She started writing her own logbook. She founded the team, “Robotika Timi”. Currently, she has been working on 80 invention ideas and 11 book drafts. Ahmet Renklioğlu : He was born in 1996. Due to his interest in particle physics, he became a member of the ATLAS, one of the experiments conducted by the European Council for Nuclear Research (CERN), as a lightweight user, in January 2018. Currently, he is designing a complete commercial cyclotron, which will produce 18F radioiso- tope for the usage of PET Scanners. Zafer Berke Dalkıran : He was born in 2000. He became interested in entrepreneurship in his high school years. When he was at the last grade, he founded “Bir Tutam İlham”(A Pinch of Inspiration). Besides, he coordinated various social responsibility projects. He is the project coordinator of “1 Genç 1 Gelecek” (1 Young 1 Future) and founding partner of Yemexpress. AdemAtalay Hüryaşar : At an early age he became interested in posi- tive sciences. His projects have attracted the attention of world’s big- gest companies, such as Google, Microsoft and Apple, and won sev- eral awards. He was elected as “Turkey’s Youngest Entrepreneur” in Europe’s largest technology conference, Web Summit. 20 MBA Okulları, lise öğrencilerinin ha- yallerini, üretkenliklerini, yeteneklerini geliştirebilmek ve girişimcilik yönlerini desteklemek için birçok çalışma, proje ve AR-GE faaliyetleri yürütüyor. Bu çer- çevede hayata geçirilen “MBA Sociable Talks” uygulamasıyla MBA öğrencileri, genç kuşağın en parlak girişimcileriyle bir araya geliyor. Girişimciliğe ilk adım Bu buluşmalar sayesinde öğrenciler yeteneklerini keşfediyor, eğilimlerini be- lirliyor, cesaret kazanıyor ve kariyer plan- larını oluşturmaya başlıyorlar. Öğrenci- lerle buluşup deneyimlerini aktarmak için kampüse gelen genç girişimciler, başarı hikayeleri ve hayata geçirdikleri projelerle öğrencilere ilham veriyorlar. Girişimcilik buluşması Bu çerçevede 20 Mart 2019’da MBA Okulları Beylikdüzü Kampüsü’nde bü- yük bir buluşma gerçekleştirildi. “Kişisel Gelişim ve Girişimcilik” başlıklı bu bu- luşmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bu buluşmaya katılan genç girişimcileri tanıyalım: Berat Bircan : 17 yaşında. Yaklaşık iki yıldır çeşitli girişimcilik seminerleri, kişisel gelişim ve inovasyon sempozyumlarına katılıyor. Kan bağışına ihtiyacı olanlarla kan bağışlayanları bir araya getiren giri- şimi var. Türkiye’ye özgü Netflix girişimi planları arasında... Yusuf Çolak : 2000 yılında doğdu. TÜ- BİTAK bölge birinciliği var. Projeleriyle yurt dışında ülkemizi temsil etti. İsveç Kraliyet Sarayı’nda projesini kraliçeye anlattı... Ecem Şafak : 2002 yılında doğdu. Ha- yal Gücü Merkezi’yle tanıştı. Kendi seyir defterini yazmaya başladı. Robotika Timi takımını kurdu. 80 tane icat fikri, 11 tane kitap çalışması var... Ahmet Renklioğlu : 1996 yılında doğ- du. “Parçacık fiziği”ne ilgisi nedeniyle Ocak 2018’de Avrupa Nükleer Araştır- ma Merkezi, CERN’in deneylerinden biri olan ATLAS’a hafif kullanıcı olarak üye oldu. “PET Cihazları için Radyoizotop üreten Döndüreç Tasarımı” yapmakta... Zafer Berke Dalkıran : 2000 yılında doğdu. Girişimcilikle lise yıllarında ilgi- lenmeye başladı. Lise son sınıfa geldi- ğindeyse “Bir Tutam İlham”ı kurdu. Bu- nun yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projeleri koordine etti. “1 Genç 1 Gele- cek”in proje koordinatörü ve Yemexp- ress’in kurucu ortaklarından... Adem Atalay Hüryaşar : Erken yaş- ta pozitif bilimlerle uğraşmaya başladı. Geliştirdiği projeler Google, Microsoft, Apple gibi dünya devlerinin dikkatini çekti, çeşitli ödüller kazandı. Avrupa’nın en büyük inovasyon zirvesi Web Sum- mit’te “Türkiye’nin En Genç Girişimcisi” seçildi...

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=