MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

14 15 Medicana Eğitim Grubu’nun 3. kampüsü olan Çamlıca Kampüsü, deneyimli ve güçlü eğitim kadrosu, zengin olanakları ve modern altyapısıyla 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı için hazır. MBA Okulları eğitimde büyümeye de- vam ediyor. Ülkemizin en güvenilir ve başarılı markalarından Medicana, Mo- dern Bilimler Akademisi Okulları’yla eğitim dünyasında yepyeni bir dönem başlattı. 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Eryaman kampüsleriyle eğitime baş- layan MBA Okulları, şimdi de İstanbul Çamlıca Kampüsünü hizmete sokuyor. Dünya standartları… Modern Bilimler Akademisi Okulları, dört yaşından lise sona kadar kesin- tisiz devam eden bir programla dün- ya standartlarında bir eğitim veriyor. Çamlıca Kampüsü’nde Anadolu ve Fen Lisesi de bulunuyor. Tüm MBA Okullarında olduğu gibi Çamlıca Kam- püsünde de bilimsel bakış açısına sa- hip, vatanının ve insanlığın geleceği için MBASchools, now in Camlica Equipped with experienced and strong education staff, substantial opportunities and modern infrastructure, Camlica Campus, the third campus of the Medicana Education Group, is ready for the 2019-2020 academic year. MBA Schools proceeds educational breakthroughs. Medicana, one of the most reliable and successful brands of our country, initiated a new era in education with Modern Sciences Academy Schools. The first two campuses, İstanbul Beylikduzu and Ankara Eryaman, were launched in 2018-2019 academic year and now Istanbul Camlica Campus is open- ing its doors to students. Global standards... Modern Sciences Academy Schools provides education based on an uninterrupted curriculum from age four until the end of the high school and at global standards. There is also an English High School and a Science High School in the new campus. Just like the previous MBA Schools, Camlica Campus will raise self-confident and creative in- dividuals, having a scientific point of view, working proudly for the welfare of motherland and humanity, and following the principles of Ataturk. Education base Designed and constructed as an education base, Camlica Campus com- prises many facilities like conference hall, laboratories, gymnasiums, art studios, library and foreign language classes. Bilingual education Students of the Camlica Campus start learning English in kindergarten. Gaining a strong Turkish and English base, students go on bilingual education. Within this context, starting from Grade 5 all the numerical and laboratory lessons are given in English. It is paid great importance to German as the second foreign language. Opportunities of high school in Camlica Campus In English High School and Science High School there is also English preparatory class. Beginning with Grade 9, Physics, Chemistry, Biolo- gy, Mathematics and laboratory courses are taught in English. A perfect language education is given to the students so that they are able to fol- low international scientific developments in the fields of fundamental sciences, engineering and medicine; stay connected with students from all over the world and develop various projects through collaboration. Students may prefer exchange programs. Besides, overseas education consultants within MBA Schools inform students and parents about the universities abroad and joint their efforts for the best decision. MBA Okulları, Çamlıca’da çalışmayı onur bilen, kendine güvenen, yaratıcı ve Atatürkçü bireyler yetişecek. Eğitim üssü Bir eğitim üssü olarak planlanan Çamlıca Kampüsü’nde konferans salonundan laboratuvarlara, spor sa- lonlarından sanat atölyelerine, kütüp- hanelerden yabancı dil sınıflarına kadar birçok olanak yer alıyor. Çift dilli eğitim Çamlıca Kampüsü’nde öğrenciler anasınıfından itibaren İngilizce eğitimi almaya başlıyorlar. Sağlam bir Türkçe ve İngilizce altyapısı edinen öğrenciler, eğitimlerini “çift dilli” olarak sürdürüyor- lar. Bu çerçevede 5. sınıftan itibaren tüm sayısal ve laboratuvar dersleri İn- gilizce işleniyor. İkinci yabancı dil olarak Almancaya da büyük önem veriliyor. Çamlıca’da lise olanakları Ayrıca, Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce hazırlık sınıfı da bulunuyor. 9. sınıftan itibaren Fizik, Kimya, Biyolo- ji, Matematik ve laboratuvar dersleri İngilizce işleniyor. Öğrencilerin temel bilimler, mühendislik ve tıp alanların- da uluslararası bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan öğrencilerle ileti- şim halinde olmaları, iş birliği yaparak çeşitli projeler geliştirmeleri için mü- kemmel bir İngilizce eğitimi veriliyor. Öğrencilere sunulan yurtdışı değişim programlarının yanı sıra MBA Okul- ları bünyesinde görev yapan yurtdışı eğitim danışmanları öğrenci ve aileleri dünya üniversiteleri hakkında bilgilen- diriyor ve en doğru tercihi yapmaları için ortak çaba sarf ediyorlar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=