MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

10 13 “CIP dersi empati yapmayı, önyargıları kırmayı ve yardım etmeyi öğretiyor.” “Bu dersin faydalı bir ders olduğunu düşünüyorum. İnsanlara, topluma yararlı olmayı aşılıyor. Dernekleri tanıyoruz ve bu sayede bilinçleniyoruz.” “CIP, önemli, farklı ve duyarlılığımızı artıran bir ders. Aslında bu dersi görüyor olmak gurur verici, bize motivasyon kaynağı oluyor.” “CIP dersinin düşündüğümden kat be kat daha iyi bir ders olduğunu gördüm. Bu ders sanki beni daha da duyarlı bir birey yapmaya çalışıyor. Ve bu da benim için gayet hoş.” “I realized that CIP is a much better lesson than I thought. I feel that it tries to make me a more sensitive person. And this is so nice for me.” “CIP is an important and different lesson, raising our awareness. Actually I feel proud of having a such lesson. It motivates us.” “CIP teaches us to develop empathy, break down the prejudices and encourages to help.” “This is a useful lesson, I think. It teaches us to help people and the society. We learn about associations and thus become conscious.” Toplumsal Hizmet Programı (Community Involvement Program), MBA Okullarında bir ders haline dönüştürüldü. Bu ders sayesinde öğrenciler, teori ve pratiği birleştiriyor ve deneyerek öğreniyorlar. Akademik başarıyı, kişisel gelişimi ve sosyal sorumluluğu artırmayı amaçlayan bu derste öğrenciler, etkin bir rol üstleni- yorlar. Öğretmenler, öğrencilere rehberlik ediyor, yönlendiriyor, yol gösteriyor ve çalışmaları gözlemliyor. Hem teorik hem pratik Ders, çoğu zaman okulun dışında ve toplumla iç içe bir şekilde işleniyor. Öğ- renciler odaklandıkları bir toplumsal so- runu çözerken bilgi üretmenin yanı sıra teknolojiler de geliştiriyorlar. Öğrenciler Bütün dersler bir arada: “Topluma hizmet” programı, MBA Okulları lise seviyesinde en önemli derslerden biri. Bu ders sayesinde MBA öğrencileri, hem topluma hizmet ediyor hem bütün derslerde edindikleri bilgileri bir araya getirebiliyor hem de aldıkları sertifikayla dünya üniversitelerine çok daha kolay kabul edilme şansı yakalıyorlar. sadece proje geliştirmekle kalmıyor; ge- liştirdikleri projeleri uygulama şansı da yakalıyorlar. Bu ders kapsamında öğ- renciler, uluslararası standartlarda proje yazmayı da öğreniyorlar. Hayatın gerçek bilgisi Topluma hizmet dersi, öğrencilere top- lumsal sorumluluk bilinci ve özgüven ka- zandırırken; iş birliği, dayanışma ve etkili iletişim becerilerini de geliştiriyor. MBA Okullarının müfredatında yer alan top- luma hizmet dersi sayesinde öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği ya- pıyorlar. Bu ders sayesinde öğrenciler hayatlarında belki de ilk kez toplumun ve dünyanın gerçek sorunlarıyla yüzleşi- yorlar. Toplumsal sorunlara daha duyarlı hale gelen öğrenciler, toplumu ve dün- yayı olumlu bir şekilde dönüştürmek için birçok beceri ediniyorlar. MBA Okulların- da lise öğrencilerinin mezun olabilme- si ve CIP sertifikası alabilmesi için ders dışında 75 saatlik toplumsal duyarlılık projeleri yürütmesi ve bu projelere aktif olarak katılması gerekiyor. Dünya üniversitelerine kabul Geliştirdikleri proje sonrasında sertifika almaya hak kazanan öğrenciler; dünya üniversitelerine kabul aşamasında büyük bir avantaj kazanıyorlar. Amerika, Ka- nada, Japonya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerdeki seçkin üniversitelerin büyük önem verdikleri bu sertifika, öğrencilere daha fazla burs olanağı da sağlıyor. “Community Involvement Program” is transformed into a lesson at MBA Schools. Thanks to this lesson, students combine theory and practice while they learn by doing. Students play an active role in the lesson, which aims to support academic success, personal develop- ment and social responsibility, altogether. By keeping themselves in the background, teachers help their students to stand out; basically, they observe, guide, direct and monitor students’ works. Both theoretical and practical The lesson is often taught outside the school and in touch with the community. Students are developing technologies as well as produc- ing knowledge in solving a social problem they focus on. Students not only develop projects, but also have the opportunity to implement the projects they have developed. In this lesson, students learn to write projects at international standards. Real life knowledge The community service lesson provides students with a sense of so- cial responsibility and self-confidence, while also developing their Community Service! Community service is one of the most important lessons of MBA High Schools. Thanks to this lesson, MBA students find the opportunity to serve the society and to practice the knowledge they have gained in their academic courses, both at the same time. In addition to these, they get the chance to enter the top universities of the world much easier with the certificate they get, by the end of the course. cooperation, solidarity and effective communication skills. Thanks to the community service lesson in the curriculum of MBA Schools, students are also collaborating with non-governmental organizations. Besides, students are confronted with the real problems of the society and the world, perhaps for the first time in their lives. Becoming more responsible to the social issues, they gain many skills to transform the society and the world in a positive way. In order for students to grad- uate from the high school of MBA Schools and to be eligible for CIP certification, it is necessary for them to carry out 75 hours of social sensitivity projects, apart from the community service lesson, and to participate actively in these projects. Receiving acceptance from the top universities in the world Students, who are entitled to receive certificates after they develop their project, gain a big advantage in the admission stage of the top universities of the world. This certificate, which outstanding universi- ties of many prestigious countries such as USA, Canada, Japan, Ger- many and UK put emphasis on, also provides students the opportunity to receive a high scholarship. Topluma hizmet! All lessons in one: Öğrenciler ne diyor? What do the students say?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=