MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

6 Medicana Grubu’nun eğitim alanına yaptığı büyük yatırım, bu alanda gerçekleşecek çok büyük atılımların da habercisi… Medicana Eğitim Grubu CEO’su Okan Dilik, MBA Okullarının hedeflerini ve bu alana getirdiği yenilikleri, dergimiz için kaleme aldı. Her öğrencinin tek ve özel olduğunun altını çizen Okan Dilik, MBA Okullarının, Cumhuriyet değerlerini esas alarak mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştireceğini belirtiyor… Köklü bir markadan Büyük bir eğitim atılımı Merhaba! Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu ol- mak vizyonumuzla bu eğitim öğretim yılı itibarı ile MEDICANA MBA Okulları olarak, ülkemizin geleceğinin eğitim viz- yonunda yer almaktan dolayı çok gurur- luyuz. Önceliğimiz öğrencilerimiz Her yaş seviyesinde hizmet vermeye başlayan okullarımızda, öğrencilerimizin bireysel öğrenme becerilerini geliştirmek ve bu yolla hem mutlu hem de başarılı olmalarını sağlamak için eğitim adına ne- ler yapılması gerektiğini çok iyi bildiğimizi belirtmek isterim. Eğitim, aileler için bir gelecek meselesinden daha çok hep bir GÜVEN meselesi olmuştur. MEDICANA markası da halkıyla çeyrek asırı aşan bir Her öğrenci özeldir En temeldeki ortak inancımız, her çocuk tek ve özeldir. Bu bilinçle her öğrencimizi anlamak ve onun kendisini keşfetmesine fırsat yaratmak, MBA Okulları için vaz- geçilmez bir ilkedir. Bu gerçeklikle çıkı- lan yolda öğrenmelerini geliştirmek için tüm süreci değerlendirir, çıktıları dikkatle analiz eder, gereken tüm bireysel deste- ği sağlar ve hiçbir öğrencimizin sistemin dışında ya da gerisinde kalmasına izin vermeyiz. Cumhuriyet coşkusu MBA Okullarının yolunu aydınlatan Cum- huriyetimizi bu yıl daha da büyük bir keyif- le, onurla ve gururla kutladık hep birlikte. Okullarımızın açılış kurdelesini o gün tüm velilerimizin, tüm öğrencilerimizin ve tüm eğitim kadrolarımızın değerli katılımları ile kestik. Birliktelik beraberlik şarkıları söy- ledik hep bir ağızdan ve bize en değerli hediyeyi emanet eden atalarımızı çok güzel sözlerle andık ve ruhlarını şereflen- dirdik. Yeniden tek olmanın, bir olmanın, millet olmanın, tek bayrak altında mille- tin egemenliğinde yaşamanın onurunu anlattık birbirimize. Coştuk, neşelendik, şenlendik, kutladık bayramımızı hep bir ağızdan MBA Okulları marşını söylerken. Lider ve vicdanlı öğrenciler Kurumsal başarımız ve gücümüz, aka- demik, bilimsel, sportif, sanatsal, kül- türel ve gelişime açık kurumsal kültürü- müz, öğrencilerimize sunacağımız tüm eğitim olanaklarını yakından destekler. En önemli konu öğrencilerimize ‘kendi yaşamlarının lideri olma’ becerisi kazan- dırabilmektir. Her gün, bilimin parlak ve aydınlık yüzü ve değerler eğitimi ile ku- 7 A great educational breakthrough from an established brand The Medicana Group’s big investment in the field of education is the harbinger of the great breakthroughs in this field… Underlining that each student is unique, the Medicana Education Group CEO Okan Dilik gives information about the objectives of MBA Schools and the innovations offered in the field of education. Okan Dilik says that MBA Schools will raise happy and successful students based on the values of the Republic. Hello! With the vision to become a role model educational institution in Tur- key, we are very proud to have become part of our country’s education- al vision as the MEDICANAMBA Schools this year. Our priority has always been our children Our schools started to offer education at all age levels and I would like to state that we know very well what kind of education children should receive to develop their individual learning skills and thus to ensure that they are both happy and successful. Education has always been a matter of CONFIDENCE for families rather than an issue of future. MEDICANA as a brand has been operating for more than 25 years thanks to the confidence of the society in the brand. We, as the MEDICANA Education Group, are working very hard at MBA Schools to further strengthen this confidence of the society in us. With our education system that places students at the center of school life, we support them fully to be participant, self-confident, determined and successful. Our first priority has always been our children. We are aware that our support and monitoring as educators will make them superior in many areas. This year we said a big HELLO to our country, to our dear parents and students with our expert staff. Our aim is to understand the infinity of education in the eternity of time and to ensure that education becomes part of our children’s lives in the most accurate form. In other words, knowing that education is the only truth that has never changed since the existence of humanity, it is to bring our chil- dren together with the real meaning of education. güvenle çalışmaya devam etmektedir. Biz de MEDICANA Eğitim Grubu olarak bu toplumsal güvenin daha çok perçin- lenmesi için MBA Okullarımızda var gü- cümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerini okul yaşamlarının tam merkezine alan eğitim sistemiyle, onların katılımcı, özgüvenli, azimli ve başarı hedefli olmalarını yürek- ten destekliyoruz. Çünkü bizim ilk önce- liğimiz çocuklarımızdır. Eğitimcileri olarak vereceğimiz desteğin ve takibin onlara birçok alanda üstünlük sağlayacağının bilincindeyiz. Bu yıl uzman kadrolarımız- la ülkemize, sayın velilerimize ve sevgili öğrencilerimize büyük bir MERHABA dedik… Amacımız, zamanın sonsuzlu- ğunda eğitimin sınırsızlığını anlamak ve en doğru haliyle çocuklarımızın yaşam- larında yerini almasını sağlamaktır. Yani insanlığın varlığından bu yana hiç değiş- meyen yegâne gerçeğin EĞİTİM olduğu bilincimizle hareket ederek, evlatlarımızı eğitimin gerçek manasıyla bir araya ge- tirmektir. Eğitim, iş birliği demektir Dünya eğitim literatüründe Aristo ve Fa- rabi’den sonra üçüncü öğretmen olarak tanımlanan, düşünce tarihimizin en ünlü kişilerinden olan İbn-i Sina’nın dediği gibi, “Çocuk ana sütünden kesildiği gün eğitimle yıkanmaya başlanmalıdır.” Bu nedenlerle okullarımızda çocuklarımıza çeşitli fırsatlar sunmayı ve onların her za- man destekçileri olan değerli ailelerimizle uyum içinde çalışmayı ve onları çevrele- yen sosyal bileşenleriyle işbirliği içinde olmayı çok önemsiyoruz. Bu çok yönlü eğitimsel yaklaşımımız başta çocukları- mız olmak üzere hepimizi varmak istedi- ğimiz en üst noktalara taşıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=