MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

4 Grup çatısı altında üniversite, yayıncılık, yurtlar vb. yatırımlar da planlarımız ara- sında yer alıyor. Sizce geleceğin eğitimi insanlığa nasıl bir dünya vaad ediyor? İnsanlık var olduğundan beri eğitim var. Bu yüzden ‘geleceğin eğitimi’ gibi ke- sin bir tanım kullanmamız doğru mu, bu soruyu sormak gerekir. Elbette ki çağın içinde var olabilen bir eğitim dünyası ka- çınılmaz. Eğitimin insana da dünyaya da vaad ettikleri benim için hep aynı olacak. İyi insan, karakterli insan, vatansever, toplum yararına bilgisini kullanabilen ve sunabilen insan bence eğitimden payına düşeni alabilmiş insan demek. Eğitim kurumlarının da geliştirdikleri bi- limsel bakış açısıyla sundukları kaliteli eğitim, geleceğin dünyasının ihtiyaçları- na hizmet edecek. Düşünme becerisi kazandıran, bilgiyi in- sanlık için kullanmaya adanmış bir eğitim anlayışı insanlığın da dünyanın da ihtiyacı. Başarılı bir iş insanı olarak öğrencilerimiz ve ailelerimizle başarının anahtarını paylaşır mısınız? Ben çalışma hayatıma çok erken yaşta başladım. Öğrenciliğimden beri çalışıyo- rum. Okurken de çalışıyordum. Üniver- siteden arta kalan zamanlarda babama yardım ediyordum. Asıl meslek hayatım Diş Hekimliğinden mezun olur olmaz başladı. A good person, a person with a character means a person who loves his/her country, who can use his/her knowledge to the benefit of so- ciety and this person I think is the person who has taken his/her share from education. The quality education offered by educational institutions based on science will serve the needs of the world of the future. An understanding of education that has developed thinking skills and is dedicated to using knowledge for humanity is what the world needs. As a successful business person, can you share the key to success with our students and families? I started to work at a very early age. I’ve been working since I was a student. I was working while I was studying. I was helping my father in the leftover time from classes. My real career started as soon as I graduated from Dentistry. Getting to know people, understanding people is my biggest gain. Of course, it is also important to learn how to communicate. Com- munication opens doors. There are people in our lives who we take as role models. These people are often members of our family. My father was like a teacher for me. As families, we should consider how we could become role models for our children. Let’s not forget that children learn from what they see, not said. Working is the most valuable key to success. We get results in everything we do if we put effort into it. This may not always be the best result, but it teaches you something. It is not possible for us to learn without working hard and without making the effort. Anything that you would like to say as a last word … Given where we are today, we are very excited. With all of these feelings and thoughts, we are honoured with the confidence shown in us under the roof of MBA Schools, which is the educational brand of the Medicana Group. İnsanları tanımak, insan tanımayı öğren- mek benim en büyük kazancımdır. Tabii bunun peşi sıra iletişim kurmayı öğren- mem gelir. Kapıları açan iletişimdir. Bize rol model olan insanlar vardır hayatla- rımızda. Bunlar çoğu zaman ailemizin üyelerinden olur. Benim için de Babam hocam rolündedir. Aile olarak biz de ço- cuklarımıza nasıl rol model olduğumuza dikkat edelim. Unutmayalım ki çocuklar söyleneni değil, gördüklerini öğrenirler. Çalışmak ise başarının en değerli anah- tarıdır. Emek verdiğimiz her işte sonuç alırız. Bu her zaman en iyi sonuç olmaya- bilir ama öğretir. Çalışmadan, emek ver- meden öğrenmemiz ise mümkün değil. Son olarak eklemek istediğiniz… Vardığımız nokta itibariyle oldukça he- yecanlıyız. Medicana’nın eğitim markası olan MBA Okullarımız çatısı altında bize duyulan güvenden onur duyuyoruz. As families, we should consider how we could become role models for our children. Let’s not forget that children learn from what they see, not said. 5 Basında MBA Okulları MBA Schools in the press PARA Haftalık Ekonomi Dergisi, 15 Eylül 2018 MİLLİYET Gazetesi, 22 Ağustos 2018 POSTA Gazetesi, 19 Eylül 2018 SÖZCÜ Gazetesi, 14 Eylül 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=