MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

2 Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Eğitim Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MBA Okullarının, bilimsel bakış açısını esas alarak kaliteli bir eğitim vereceğini belirtiyor. MBA Okullarının öncelikle iyi ve karakterli insanlar yetiştireceğini söy- leyen Dr. Bozkurt, sorularımızı yanıtladı: Medicana markası için eğitim yepyeni bir alan. Sizi bu alanda var olmaya götüren temel motivasyonunuzu öğrenebilir miyiz? 30 yıl önce özel bir hastanenin diş klini- ğini işletiyordum. Bildiğiniz gibi diş heki- miyim. Hastalarıma diş alanında hizmet MEDICANA, eğitimde de lider olacak Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana’nın MBA Okullarıyla eğitimde de lider olacağını ve sağlıkta olduğu gibi eğitimde de ana amacın “insanlığa hizmet” olduğunu belirtiyor. verirken şimdi tıbbın tüm alanlarında hizmet vermek üzere özel hastaneciliğe adım attım. Bu süre zarfında hep haya- limdi eğitim sektöründe olmak. Çünkü topluma sağlık hizmeti sunmak kadar, topluma, devletimize faydalı insanlar ye- tiştirmek de en büyük hedefimdi. 30 yıllık sağlık sektörü geçmişimize baktığımızda Medicana için eğitim yeni bir alan. Sağlık sektöründe olduğu gibi eğitim sektörün- de de lider olmak için çıktığımız yolda temel motivasyonumun Medicana Gru- bu’muzun eğitim kurumlarıyla ülkemize hizmet etmek olduğunu özellikle belirt- mek isterim. MBA Okulları, anaokulundan liseye ka- dar eğitim hizmeti sunan bir özel okul zinciri. Eğitim, benim 25-30 yıllık bir ha- yalim. Burada birinci amacım ticari bir beklenti değil. İnsanlığa, ülkemize hiz- met edecek, fayda sağlayacak gençler yetiştirmek. Medicana Sağlık Grubu olarak kuruldu- ğumuz günden beri tüm dünyaya sağlık hizmeti sunuyoruz. Eğitim kurumlarımız- la da yine aynı amaçla topluma bilimin ışığında yetişen çocuklar yetiştirerek ül- kemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeterli ve uzman ekibimizle bu amaçla MEDICANAwill be the leader also in education Dr. Hüseyin Bozkurt states that MBA Schools operating within the Medicana Education Group will provide quality education based on science. Dr. Bozkurt also stated that MBA Schools will raise good people with character and answered our questions: Education is a completely new area for the Medicana brand. Could you please tell us what your main motivation was to enter into this field? I was running a private hospital’s dental clinic 30 years ago. As you know, I am a dentist. While serving my patients in dentistry, I decided to open a private hospital to serve patients in all areas of medicine. I have always dreamed of operating also in the education sector. My greatest goal was not only to provide healthcare services to society, but also to raise people who are beneficial to our society and country. Looking back at our past of 30 years in the healthcare sector, educa- tion is a new area for Medicana. We have set off to become a leader in the education sector just like we are in the healthcare sector and I would like to emphasize that our main motivation is to serve our country with the educational institutions of our Medicana Group as in the healthcare sector. MBA Schools is a private school chain that offers education from kindergarten to high school. Education has been my dream for the past 25-30 years. I do not have any expectations, as my primary goal, Chairman of the Medicana Group Hüseyin Bozkurt says that Medicana will be the leader in education with MBA Schools. Dr. Hüseyin Bozkurt states that the main purpose in education just like in healthcare is “serving humanity”. 3 sağlam adımlarla ilerlemeye gayret ediyoruz. MBA Okulları ile eğitimde de varoluşu- muz, kendimize olan inancımızın, gü- venimizin, ama en önemlisi çalışkanlı- ğımızın bir çıktısı oldu. Artık ülkemizin çocukları, gençleri ve aileleri için emek vermenin gururunu yaşıyoruz. Medicana Eğitim Grubu için gelecek planlarınız neler? İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Erya- man kampüslerimizde eğitim hayatına başlayan çocuklar Medicana Ailemizin en yeni üyeleri oldular. Bu yıl üçüncü kampüsümüzü İstanbul Anadolu ya- kasında, Çamlıca’da açacağız. Ha- zırlıkları için tüm kadromuz özenle çalışıyor. Seneye 4-5 okul daha aça- biliriz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fizibilite çalışmalarını yaparak ilerliyo- ruz. Nihai hedefimizi ise ülkemizin arz ve talep dengesi belirleyecek. Bunu hemen gerçekleştirilecek bir iş olarak görmüyoruz. İşimizi üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle yapıyor ve en iyiyi sunma hedefiyle ilerliyoruz. Me- dicana’nın başarısının ve uzun soluklu iş hayatının arkasında da bu yatıyor. Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize, ai- lelerine karşı sorumluluğumuzun far- kındayız. from a commercial point of view but to educate young people who will serve humanity and our country. As the Medicana Healthcare Group, we have been offering healthcare services to all over the world since our establishment. We will contin- ue to serve our country by educating children who grow up under the guidance of science in our educational institutions. To this end, we strive to move forward with our competent and expert team. Our existence in education with MBA schools has been an outcome of our faith, our confidence, but most importantly, our hard work. We are now proud to spend efforts for our country’s children, youth and their families. What are your future plans for the Medicana Education Group? The children who started studying in our Istanbul Beylikdüzü and Ankara Eryaman campuses are the newest members of our Medi- cana Family. We are going to open our third campus in Çamlıca on the Anatolian side of Istanbul. All staff are working diligently to complete preparations. We can open 4 or 5 more schools next year. Discussions on this continue. We are moving forward preparing fea- sibility studies. The supply and demand in Turkey will determine our ultimate goal. We do not consider this as a job to be done immedi- ately. We work with the awareness of our responsibility and we are moving forward with the aim of offering the best. This lies behind Medicana’s success and long-term business life. We are aware of our responsibility to our employees and students and their families. Var- ious investments such as university, publishing, dormitories etc. are among our plans. What kind of a world does the education of future offer to humanity? There has been education since humanity existed. We should rath- er ask ourselves whether it is correct to use a definitive definition such as the ‘education of the future’. It is of course inevitable that the world of education is part of its age. What education promises to humanity and to the world will always be the same for me. EĞİTİM GRUBU Medicana Grubu iştirakidir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=