MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

32 Şık ve rahat kıyafetler O kullarda öğrencilere üniforma zorunluluğu, hep tartışmalı bir konu oldu. Kimine göre kıyafet özgürlük, kimine göre ise disiplinin bir göstergesi. Bu konuda birçok platformda fikirler dile getirildi, getirilmeye devam ediyor. MBA Okul- ları Operasyonel Birimler Direktörü Gökhan Tankaş ’la “üniforma”nın eğitime etkileri hakkında konuştuk. Sizce serbest kıyafet yerine üniforma kulla- nılması, eğitimi olumlu ya da olumsuz nasıl etkiliyor? Tecrübeme ve gözlemlerime göre, üniforma, okul ortamını daha güvenli bir hale getirdiği gibi okul ku- rallarının uygulanmasını kolaylaştırıyor ve hızlandırı- yor. Araştırmalara göre, tüm öğrencilerin üniformalı olduğu bir okulda, okul ikliminin öğrenmeye daha elverişli hale geldiği, öğrenci devamsızlığının azal- dığı, okulda bulunmaması gereken kişilerin belir- lenmesinde kolaylık sağladığı ve şiddeti önlemede önemli bir etken olduğunu ortaya koydu. Üniforma, öğrencilere başka ne tür olumlu katkılarda bulunuyor? Okulda üniforma giyen öğrenciler, sanat, spor ve akademik faaliyetlerde kendilerini farklı şekillerde ifade edebiliyorlar. Üniforma, öğrencilerin başka şeylerle ilgilenmek yerine, bireysel yetenek ve başarılarına odaklanmalarına yol açıyor. Üniformanın “eşitlik” duygusunu geliştirdiği söyleniyor. Bu konudaki fikriniz nedir? Okul üniforması, öğrencilerin hangi okula gittikleri- nin de bir göstergesi... Aynı zamanda aidiyet duy- gusu yaratıyor. Sonuçta, grup halinde örnek olmak için sergilenen davranışlar gözlemleniyor. Ayrıca, öğrenciler arasında eşitliği sağlayan bir unsur ola- rak da öne çıkıyor. Konuyu aileler açısından da değerlendirebilir misiniz? Okul üniforması, ailelere de tasarruf sağlıyor. Öğ- rencinin her gün ayrı kıyafet giymek istemesinin maddi açıdan ebeveynleri zorlayacağını düşünür- sek, üniformanın bu anlamda da yarar sağladığını söyleyebiliriz. MBA Okullarındaki kıyafetler, şık ve rahat tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilerin severek ve büyük bir gururla giydikleri üniformalar, okul ruhunun yaşatılmasında ve öğrencilerin okula olan aidiyetlerinin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Stylish & Comfortable Uniforms The uniforms of MBA Schools are stylish and comfortable. The uniforms worn by students with great pride play an important role in maintaining the school spirit and reinforcing students feeling of belongingness to the school. C ompulsory uniform has always been a controversial issue in schools. Some see outfit as a sign of freedom whereas others see it as a sign of discipline. We interviewed with the MBA Schools Operational Units Director Gökhan Tankaş on the impact of school uniform on education . In your opinion, how does the use of uniform instead of free clothing have a positive or negative impact on education? Based on my experience and observations, uniform not only makes school environment safer but also easier and faster to apply school rules. Research has shown that in a school where all students wear uniforms, the school climate becomes more favorable, student absenteeism de- creases; it is easier to determine the persons who should not be in school, and it is an important factor in preventing violence-bullying and behav- iors that could be considered as crime. What are the other positive contributions of uniform to education? Students wearing uniforms in school can express themselves in different ways through art, sports and academic activities. Uniform helps them focus on individual abilities and achievements rather than concentrating on other things. The uniform is said to develop a sense of ‘equality’. What is your opinion on this? Uniform is also a sign of which school they attend. It also creates a sense of belongingness. Students display the same kind of behaviors as a group to be role models for others. Uniform also offers equality among stu- dents. Can you evaluate this from the perspective of parents? Uniform also means saving money for parents. Considering that wearing different outfits every day would be difficult for parents from a financial point of view, wearing uniform is also to the benefit of parents.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=