MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

30 MBA Okulları, eğitimi okul sı- nırları dışına çıkarıyor ve sürece aileleri de dahil ediyor. Bu amaçla MBA Okulları bün- yesinde faaliyet gösteren “Anne Baba Akademisi”, velilere yönelik periyodik eğitimler ve etkinlikler düzenliyor. Velilerin çocukları için ilk rol model olduk- ları gerçeğinden yola çıkan Anne Baba Akademisi, ebeveynlere özel eğitimler düzenliyor. Amaç, anne – babaların ço- cuklarına bilinçli birer kılavuz olmalarını sağlamak. Bu çerçevede 8 Aralık 2018’de Ankara Eryaman Kampüsü ve İstanbul Beylik- düzü Kampüsü’nde velilere yönelik “ Çö- züm Odaklı Yaklaşım Becerileri ” eğiti- mi verildi. Ankara’daki eğitim, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden Yrd. Doçent Dr. Özlem Haskan Avcı tarafından verildi. İstanbul’daki eğitim ise Psikolog ve Aile Terapisti Filiz Çalışkanoğlu Mildan tara- fından gerçekleştirildi. Anne Baba Akademisi tarafından dü- zenlenen bir başka eğitimse, “ Etkili Be- den Dili Kullanımı ” adını taşıyordu. 28 Aralık 2018’de Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı olarak düzenlenen bu etkinli- ğe katılım yoğundu. Ankara’daki eğitim, Anne Baba Akademisi MBA Okullarında eğitimin en önemli unsurlarından biri de anne – babalar! MBA Anne Baba Akademisi, velilerin eğitim sürecinin her aşamasına etkin ve bilinçli bir şekilde katılabilmeleri için yoğun çalışmalar yürütüyor. 31 Anne Baba Akademisi tarafından düzenlenen eğitimler yıl boyunca sürecek. Eğitimlerde ele alınacak konuların bazılarıysa şöyle: • Evlilikte krizleri yönetebilme becerisi • Etkili dinleme becerileri • Gerektiğinde hayır diyebilme • Empati kurabilme becerileri • Stresle başa çıkma becerileri • Bağımlılık karşısında neler yapabiliriz? Hacettepe Üniversitesi PDR Bölümü Yrd. Doç. Özlem Haskan Avcı tarafın- dan, İstanbul’daki ise Psikolojik Danış- man Aile ve Oyun Terapisti Psikoterapist Yasemin Güneri Petek tarafından verildi. Anne Baba Akademisi tarafından veri- len eğitimlerin üçüncüsüyse 12 Ocak 2019’da gerçekleştirildi. “ Öfkemi Nasıl Kontrol Edebilirim? ” adını taşıyan bu eğitim, İstanbul’da Medicana Internati- onal Hastanesi’nden Uzman Pedagog Reyhan Ateş Yücel, Ankara’daysa Me- dicana International Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanı Nilgün Pekçağlayan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Parents Academy One of the most important elements of education in MBA Schools is parents! The MBA Parents Academy carries out intensive work to offer parents the opportunity to participate effectively and consciously in every phase of the education process. E ducation goes beyond school boundaries in MBA Schools and includes families in the process. To this end, the ‘Parents Academy’, which is part of MBA Schools, organizes trainings and activities for parents on a regular basis. The Parents Academy, which sets out from the fact that parents are the first role models for children, organizes customized trainings for parents. The goal is to ensure that parents act as conscious guides for their children. The ‘Solution Oriented Approach Skills’ training was given to parents on December 8, 2018 at the Ankara Eryaman Campus and the Istanbul Beylikdüzü Campus. The training in Ankara was given by Hacettepe University Guidance Counselling Department Assist. Associate Professor Özlem Haskan Avcı. The training in Istanbul was given by Psycholo- gist and Family Therapist Filiz Çalışkanoğlu Mildan. Another training organized by the Parents Academy was ‘Effective Use of Body Lan- guage’. Parents showed huge interest in this event which was organized simultaneous- ly on 28 December 2018 in Ankara and Istanbul. The training in Ankara was given by Hacettepe University Guidance Counselling Department Instructor Asst. Assoc. Prof. Özlem Haskan Avcı and Psychological Counsellor and Game Therapist Psychotherapist Yasemin Güneri Petek in Istanbul. The third training organized by the Parents Academy was held on January 12, 2019. The training entitled ‘How Can I Control My Anger?’ was given by the Expert Pedagogue Reyhan Ateş Yücel from the Medicana International Hospital in Istanbul and the Child Development Specialist Nilgün Pekçağlayan from the Medicana International Hospital in Ankara. The trainings organized by the Parents Academy will continue throughout the year. Some of the topics to be discussed in the training are as follows: • Marriage crisis management skills • Effective listening skills • Being able to say no when necessary • Empathy building skills • Stress coping skills • What can we do for addiction?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=