MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

28 Öğretmen Gelişim Akademisi MBA Okulları bünyesinde faaliyet göste- ren Öğretmen Gelişim Akademisi 22 Ka- sım 2018 tarihinde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. “Bütünsel Gelişim Zir- vesi” başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğin teması “ Pozitif Psikoloji ”ydi. İstanbul’daki tüm devlet ve özel okul öğretmenlerine açık olan etkinliğe ka- tılım oldukça yüksekti. Birçok okul ve kurumdan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın katıldığı zirvede birbirinden ilginç konular ele alınırken katılımcı öğ- retmenler, bu alandaki en yetkin isimler- den eğitim alma fırsatı yakaladılar. MBA, öğrenciler kadar öğretmenlerin gelişimine de büyük önem veriyor. MBA bünyesinde bu amaçla faaliyet gösteren Öğretmen Gelişim Akademisi, rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. • Rehber Öğretmenlikte Pozitif Düşünce ve Yaratıcı Uygulamalar Pınar SALAHOĞLU, Okan Üniversitesi, Bütünsel Yaşam ve Gelişim Koçu • Çocuklardaki Üstün Yeteneklerin Ortaya Çıkartılması Mehmet Hilmi EREN, Türk PDR İstanbul Derneği Başkan Yardımcısı ve Bahçelievler RAM Müdürü • Rehber Öğretmenlikte Motivasyon ve Performans Artırma Tekniklerinin Kullanılması Görkem BAKKALOĞLU, Pozitif Psikoloji alanında eğitmen, eğitim koordinatörü • Okuldaki Zor Çocukların Eğitime Kazandırılması Uzm. Psk. Reyhan Ateş YÜCEL, Medicana International İstanbul BÜTÜNSEL GELİŞİM ZİRVESİ PROGRAMI 29 Bilimler Tarihi Sempozyumu MBA Okulları Öğretmen Gelişim Akademisi, düzenlediği sempozyumla, İstanbul’daki öğretmenleri tıp tarihiyle ilgilenen hekimlerle buluşturdu. MBA Okulları bünyesinde faaliyet gös- teren Öğretmen Gelişim Akademisi, öğretmenlerin meslek içi eğitimlerine ve alan bilgilerini güncellemesine özel bir önem veriyor. Akademi, bu çerçevede yeni bir etkinlik gerçekleştirdi. 5 Aralık 2018’de gerçekleştirilen sempozyu- mun konusu “Tıp Tarihi”ydi. Geleneksel hale getirilecek olan sempozyumda her Teacher Development Academy On November 22, 2018, the Teacher De- velopment Academy of MBA Schools hosted an important event. The theme of the ‘Holistic Development Summit’ was ‘Positive Psychology’. The event was open to all state and pri- vate school teachers in Istanbul. Guid- ance counsellors from many schools and institutions attended the summit and had the opportunity to receive edu- cation from the most competent names in this field. MBA Schools attach great importance to the development of teachers as well as students. The Teacher Development Academy within MBA Schools organized an important event for guidance counsellors. • Positive Thinking and Creative Practices in Guidance Counselling Pınar SALAHOĞLU, Okan Üniversitesi, Holistic Life and Development Coach • Revealing Talents of Children Mehmet Hilmi EREN, Vice President of Turkish Guidance Counselling Association Istanbul Branch Office and Bahçelievler Guidance Counselling Centre Manager • Using Motivation and Performance Improvement Techniques in Guidance Counselling Görkem BAKKALOĞLU, Trainer in Positive Psychology, Training Coordinator • Bringing Difficult Children in Schools on Board Exp. Psychologist Reyhan Ateş YÜCEL, Medicana International İstanbul HOLISTIC DEVELOPMENT SUMMIT PROGRAM Symposium on ‘History of Sciences’ The symposium organized by the MBA Schools Teacher Development Academy brought together teachers and physicians interested in the history of medicine. The Teacher Development Academy of MBASchools places special emphasis on teachers’ in-house train- ing and updating their field-specific knowledge. In this context, the Academy organized a new event. The theme of the symposium held on December 5, 2018 was ‘history of medicine’. Each year a different theme will be discussed in the symposium that will become traditional over the course of years. The main aim of this symposium organized with the participation of field experts is to contribute to the education system of our country. The ‘History of Medicine’ symposium organized in Istanbul was also followed in the Ankara Eryaman Campus as well as Sivas and Samsun Medi- cana Hospitals thanks to online connection. yıl farklı bir tema ele alınacak. Alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştiri- len bu sempozyumlardaki ana amaç, ülkemiz eğitim sistemine katkıda bu- lunmak. İstanbul’da düzenlenen “Tıp Tarihi” sempozyumu online bağlantı olanaklarıyla Ankara Eryaman Kampü- sü’nün yanı sıra Sivas ve Samsun Me- dicana Hastanelerine de ulaştırıldı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=