MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

26 MBA’de demokrasi: Öğrenci Senatosu MBA Okullarında öğrenciler, Senato aracılığıyla yönetime katılıyor ve birçok etkinliği kendi inisiyatifleriyle gerçekleştiriyorlar. Senato başkanı Zeynep Tay , yaptıkları çalışmaları ve MBA Okullarına ilişkin görüşlerini dergimiz için kaleme aldı. “Biz MBA Okullarının şanslı öğrencileriyiz” Çevremde okul tercih etmekte zorlanan aileler var. Diğer arkadaşlarımın aileleri gibi biz de bu konuda endişeliydik. Ama MBA Okullarının öğrencisi olduktan son- ra her şey bizler için daha kolay ve güzel olmaya başladı. MBA Okulları bu sene eğitimde ilk yılını yaşıyor. Bu sebeple aileler bazı durumlar için tereddütte düşmüş olabilirler. Fakat bizler MBA Okullarının vaatlerini, öğret- men kadrosunu, yöneticilerini, sosyal sorumluluk projelerini, fen lisesi ve Ana- dolu lisesi olanağı gibi birçok unsuru görerek bu güzel okulun öğrencisi ol- duk. Eğitim-öğretime başladıktan sonra okulumuz vaatlerini hızlı bir şekilde yeri- ne getirmeye başladı. İlk olarak okulun bazı kararlarına öğrencilerin de senato aracılığı ile katılmasını istediler. Okulu- muzda okul başkanlığı ve senatonun alt başkanları için bir seçim düzenlendi. Bu adaletli ve saygı çerçevesinde geçen seçim süreci benim okul senato başka- nı olmam ile sonlandı. Daha sonrasında bizler birçok sosyal sorumluluk projeleri- ni gerçekleştirdik. Gezi de var, sempozyum da… İlk olarak hayvanlar için mama bağışı toplayarak, senato ile birlikte bir hayvan barınağına gittik. Bunun haricinde hem okul içi aktiviteler hem de okul dışına geziler düzenledik. ‘ Okulda Müzik Var ’ etkinliğimizde çok güzel geri dönüşler aldık. WOW Convention Center’da dü- zenlenen ‘ Endüstri 4.0 ve Robot Ya- tırımları Zirvesi ’ne katıldık. Beylikdüzü Kampüsü olarak Medicana Sağlık Gru- bu’nun düzenlediği ‘ Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız ’ etkinliğinde senato ve gönüllüler olarak koşuda yerimizi aldık. Atamızı anmak için 10 Kasım öncesi Anıtkabir’e gezi düzenledik . Yöneti- cilerimiz tarafından ‘Öğretmen Gelişim Akademisi Bütünsel Gelişim Zirvesi’ etkinliği düzenlendi. Öğrenciler olarak bir ‘ Tess ile Öte Gezegen Avı ’ başlıklı e-konferans yaptık. Konuşmacı olarak MIT Üniversitesi’ni temsilen Dr. Tansu Daylan katıldı ve Amerika’da kozmik dünyanın sırlarını anlattı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Ampute Milli Takım oyuncularımızdan bazılarını okulumu- za davet ettik. Medicana Eğitim Grubu olarak ‘MBA Okulları Bilimler Tarihi Sem- pozyumu’ düzenlendi. Bu bahsettiklerim sadece birkaç örnek. Etkinliklerle de öğreniyoruz Ayrıca okulumuzda kulüp çalışmaları da yapılıyor. Haftanın belirli günlerinde kulüp saatlerimiz var. Ben MUN Kulü- bü’ndeyim. Okulumuzda önemli günlere mutlaka yer veriliyor. En son yeni yıl için karaoke yarışması yapıldı. Tabii ki sade- ce gezi veya etkinlikler olmuyor. Özellikle fen lisesi öğrencileri olarak bilimsel konu- larda araştırmalar yapıyoruz. Derslerden bahsetmek gerekirse; hiçbir dersimiz boş geçmiyor. Her hafta deneme sınav- ları oluyoruz. Derslerdeki başarılarımız ve durumumuzun takibi yapılıyor. Bizler, MBA Okullarının ilk öğrencileri ol- duğumuz için şanslıyız. Yeni eğitim-öğ- retim yılında gelecek olan yeni öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bizler, MBA Okullarının ilk öğrencileri olduğumuz için şanslıyız. Yeni öğretim yılında gelecek olan öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. 27 Democracy in MBA Schools: The Student Council ‘We are the lucky students of MBA Schools’ There are families around me who have difficulties in choosing schools. We were also worried about it just like the parents of other friends of ours. However, after enrolling in MBA Schools, everything looks easier and better now. This year is the first year of MBA Schools. For this reason, parents may have been hesitant in various areas at the beginning. We decid- ed to be part of this beautiful school after finding out about the MBA Schools’ promises, their teachers, administrators, social responsibility projects, science high schools and Anatolian high schools. After the academic year started, our school started to fulfill its promises one after the other. First, the school asked students to participate in some of the school decisions through the student council. An election was held for the school headship and the school council. The election was a fair process completed respecting one another and I was elected the Student Council President. We then have realized various social responsibility projects to date. Trips and symposiums organized… The Student Council first visited an animal shelter with the food bought thanks to the donations collected. We also organized in-school activi- ties and out-of-school trips. We received very good feedback for the Music at School event. We attended the ‘Industry 4.0 and Robot Invest- ment Summit‘ at the WOW Convention Center. We, as the Beylikdüzü Campus, participated in the ‘Let’s Race to Save Lives’ organized by the Medicana Healthcare Group in Caddebostan together with members of the Student Council and volunteers. We organized a trip to Anıtkabir before 10 November to commemorate our Great Leader. The school administration organized the ’Teacher Development Academy Holis- tic Development Summit‘. We as students, organized the ‘Exoplanets Hunt with TESS’ e-conference. The speaker, Dr. Tansu Daylan, was from the MIT University and explained the secrets of the cosmic world in the USA. We invited some of the Amputee National Team Athletes to our school for the 3rd December World Disabled People Day. The Medicana Education Group organized the ‘MBA Schools History of Science Symposium’. These are just a few examples of what have been organized to date in our schools. We also learn through activities In addition, there are also extracurricular activities in our school. We have extracurricular activity hours on certain days of the week. I’m in the MUN Club. Various events are organized for important days in our school. The most recent one is the karaoke competition for the new year. Of course, there are not only trips or activities organized. Especially as the science high school students, we conduct research on scientific topics. Our lessons are very rich in activities. We have mock exams every week. Our academic performance is monitored on a regular basis. We are fortunate to be the first students of MBA Schools. We are look- ing forward to meeting our new friends in the new academic year. In MBA Schools, students participate in management through the Student Council and organize various events taking initiative. The Student Council Head Zeynep Tay wrote about their activities and their views about MBA Schools. We are fortunate to be the first students of MBA Schools. We are looking forward to meeting our new friends in the new academic year.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=