MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

STEAM , 4C modeli üstüne kurulmak- tadır: 1-Communication (İletişim) : Öğrenci- lerin ders yaparken birbirleriyle iletişim içinde olması 2-Collaboration (İşbirliği) : Çocukların takım ya da grup çalışmaları yapması 3-Creativity (Yaratıcılık) : Hayal dünya- larını zenginleştirmek 4-Critical Thinking (Eleştirel düşün- me) : Problemler karşısında farklı çözümler üretmesi 4C modeliyle öğrenci, elinde var olan malzemelerle problemi çözme ya da ürün tasarlamaya başlamaya hazırdır. Örneğin, meyveler konusu işlendiğinde, anaokulu öğrencisi oyun hamurlarıyla meyve yapabilir; böylelikle kalın ve ince motor yeteneklerini geliştirmiş oluruz. Üst sınıflardaki öğrenciler meyvedeki vitaminleri öğrenir, matematik bilgileriyle hacimlerini hesaplar. Portakal görseliyle örneğin bir radyo tasarlayabilir ve hayal ettiği radyoyu bir 3D printer aracılığıyla somut ürüne dönüştürebilir. Matematik dersinde farklı açıları kullana- rak üç boyutlu modeller yapması; Sosyal Bilgiler dersinde farklı kültürlerin kıyafet- lerini, Matematik dersinde öğrendiği ge- ometrik şekillerle 3 boyutlu tasarlaması; Fen Bilgisi dersinde kıyafetlerin vücut sıcaklığına etkisini ve sıcaklık artışını hesaplaması gibi disiplinler arası bu kurgudaki çalışmalar, öğrencinin bütünsel anlamda eğitimin odağında olmasını sağlar. Özetle STEAM Eğitim modeli, öğrencinin kar- şılaştığı bir problemi çözmek için buna uygun bir ürün geliş- tirmesine; öğrenme sürecine matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, tasarım ve bi- lişim teknolojilerini de katmasına; kalıpların dışına çıkarak mera- kını gidermeye yönelik çalışmalar yapmasına, kısacası ‘gerçekten öğ- renmesine’ temel oluşturur. curriculum is therefore important. Offering an interdisciplinary edu- cation that also involves engineering through application at all stages from kindergarten to high school through the STEAM education will help Turkey in taking important steps towards becoming one of the world’s leading countries in the future. A special STEAM for each grade In addition to science and mathematics classes at our kindergartens and primary schools, there are also Production Workshop and Robot- ics-Coding lessons. ScienceTEAM, STEA-Math and STEAM-ART courses are added in the curriculum in the secondary and high schools. Compulsory or elective courses of the secondary school curriculum such as Science applications and technology design and Computer sci- ence are important sources for the implementation of interdisciplinary approaches. Taking the students at the center, instead of teachers, in- terdisciplinary approach, allowing sufficient time for practice, bringing processes and skills forward rather than the outcome are of the basis of STEAM. STEAM is based on the 4C Model: 1-Communication : Students communicating with one another in classes 2-Collaboration : Children doing team or group work 3-Creativity : Enriching their world of imagination 4-Critical Thinking : Finding different solutions to problems A student who applies the 4C model is ready to begin to solve prob- lems or design products with the materials available. For example, if students study fruits in class, a kindergarten student can create fruit us- ing play doughs which help students develop their fine and gross motor skills. In later years, children enjoy the pleasure of learning vitamins in fruits, calculating their volumes in Mathematics, developing their creativity by designing a radio using the image of an orange and finally getting a 3D radio printed by a 3D printer. Different interdisciplinary activities such as making three-dimensional models using different angles in Mathematics, de- signing costumes of different cultures in the Social Studies lessons with the geometric shapes learned in Mathematics or calculating the effect of clothing on body temperature and temperature rise in Science classes en- sure that the student is at the centre of education from a holistic point of view. In short, the STEAM Ed- ucation Model lays the foundations for students to develop products to solve problems encountered, incor- porate mathematics, science, social sciences, design and in- formation technologies into the learning process, think out of the box to cater for his/her curios- ity, in short, really learn how to learn. 20 21 Ortaokul, öğrencilerin yaşamında çok önemli bir süreçtir. Bu yüzden MBA Okullarında ortaokul eğitimine özel bir önem veriliyor. MBA Okulları; ilgiler, yetenekler, değer- ler, akademik performans, psikolojik ve sosyal özellikleriyle öğrencinin kişiliğini oluşturmasına yardımcı oluyor. MBA Okullarındaki ortaokul eğitiminin ayrıntı- larını MBA Okulları Beylikdüzü Kam- püs Müdürü Serap İnci ’ye sorduk. MBA ortaokullarındaki eğitim yöntemini kısaca nasıl tanımlarsınız? Modern Bilimler Akademisi (MBA) Okul- ları olarak öğrencileri çok yönlü ele alıp, bütününü eğitiyoruz. Ortaokulda uygu- ladığımız eğitim modelimiz bireyleri her alanda akademik olarak yeterli seviyeye VERY IMPORTANT! Secondary school is a very important process in students’ lives. Therefore, special emphasis is placed on secondary school education in MBA Schools. Ortaokul, çok önemli! MBA Schools help students build their personality based on their in- terests, skills, values, academic performance and psychological and social characteristics. We asked Serap İnci, the Principal of the MBA Schools Beylikdüzü Campus , to find out about the details of secondary school education in MBA Schools. How would you define the educational method in MBA secondary schools? As the Modern Bilimler Akademisi (MBA) (Modern Academy of Sciences) Schools, we offer holistic education to students to raise them as versatile individuals. The education model that we follow in the secondary school makes students competent from an academic point of view in every field. As MBA Schools, our main goal is to educate individuals as a whole and to offer the right conditions to them in our schools to ensure their full-fledged development. In fact, we use the method that our Great Leader, Mustafa Kemal Ataturk, recommended to us. Atatürk said: ‘If one day my words go against science, you choose science.’. Can you give us information about educational practices and learning methods in the secondary schools? In our secondary schools, we concentrate on showing students that what they learn can be used and implemented so that they can in- ternalize them. To achieve this, there are laboratories and work- shops that we created and have defined them as learning areas in our schools. We just don’t consider it sufficient to transfer information. In order to keep children’s curiosity, research and learning desire alive, they need to be exposed to practices and experiences. That’s why there are educational applications developed by education experts for these needs. Your educational model is based on the STEAM approach in secondary education. Can you elaborate on this approach and explain your practices in this context? As a requirement of this new approach in which the STEAM disci- plines (Science - Technology - Engineering - Art - Mathematics) are taken as a whole, we take individuals as a whole. Our aim is to ensure ulaştırıyor. MBA Okulları olarak asıl ama- cımız bireyi bir bütün olarak ele almak ve onun gelişimini eksiksiz yerine getirmek için uygun şartları okulumuzda oluştur- maktır. Esasen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize önerdiği yöntemi kullanıyoruz. Atatürk diyor ki: “Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bi- limi seçiniz’’. Secondary School Ortaokullardaki eğitim uygulamalarına ve öğrenme yöntemlerine de değinebilir misiniz? Ortaokullarımızda öğrencilerin öğrendik- leri bilgileri içşelleştirmeleri için onların kullanılabilir ve uygulanabilir olduğunu görmelerine odaklanıyoruz. Bunun için okulumuzda oluşturduğumuz, ‘öğrenme alanları’ olarak nitelendirdiğimiz labora-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=