MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

16 Hem çocuklar hem aileler için: Okul öncesi eğitim Ö ğrencilerin kişiliğinin yüzde 70’i okul öncesi dönemde şekille- niyor. Bu sürecin verimli hale dönüşmesi, ailelerin de eğitim sürecine katılmasıyla mümkün. Aile ve okul işbir- liğinin önemini MBA Okulları Anaokul- ları Akademik Koordinatörü Zeyneb Yasan ’la konuştuk: Okul öncesi eğitim neden önemli? Okul öncesi eğitim, bilindiği üzere eği- timin temeli ve en önemli kademesi. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişimlerinin en hızlı olduğu, kişiliğinin yüzde 70’inin tamamlandığı bir dönem. Çoğu kez bu kademeye gerekli önem verilmeye çalışıldı ama devamı ge- tirilemedi. Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması gerekçesi ile çocukların kaderi anne ve babanın inisiyatifine bırakıldı. Anaokulu eğitimi her çocuk için önemli! Ama bazı çocuklar için yaşamsal bir önem taşıyor galiba? Konuşma, yeme, hırçınlık, saldırganlık, büyüklerden ayrılamama, aşırı hareket- “Okul öncesi” dönem, bir öğrencinin bütün eğitim hayatını belirler. Öğretmenlerin ve okulun mükemmel olması yetmez; öğrencinin hayat boyu başarısı için ailenin de bu sürece aktif olarak katılması gerekir. MBA Okullarında öğrencilerle birlikte aileler de “okullu” oluyor! lilik gibi sorunları olan çocukların anao- kuluna gitmeleri özellikle tavsiye ediliyor. Okul öncesi eğitiminin önemini kavraya- maz ve çocuklarımızı okullara yönlen- dirmezsek, birçok çocuğun en verimli yıllarını televizyon ve bilgisayar oyunları başında heba etmesine, en önemli eği- tim kademesinden mahrum kalmasına sebep olmuş oluruz. Anaokulu eğitimde temel bir kavram da “aile katılımı”… Bu kavramı biraz açabilir misiniz? Aile katılımı; anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunma- ları için organize edilmiş etkinlikler bütü- nüdür. Okul öncesi eğitim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği sürece etkili olmuyor. Bu dönemde aile katılımının önemi nedir? Ailelerin çocukları ile ilgili bu sorumlulu- ğu bir hayli uzun soluklu iken arada bu sorumluluğu başka kişi ve kurumlarla da paylaşıyorlar. Okul ve öğretmenler de bu kurum ve kişilere örnektir. Maalesef biz eğitimciler çocukları öğrenme ortamla- rında ne kadar profesyonelce destekler- sek destekleyelim eğer aile bu sürece et- kili bir şekilde katılmazsa sonuç istenilen düzeyde olmuyor. Ancak okulda verilen eğitimin evde, evde verilen desteğin de okulda pekiştirilmesi çocukta istenmedik davranışların ortaya çıkmasını engelliyor. Bu süreçte öğretmen, hem öğrenciyi hem de aileyi yönlendiriyor galiba. Ne dersiniz? Anne-baba ve öğretmenler, çocukla- rın öğrenme performanslarının en üst düzeyde gerçekleşebilmesi için ortak bir çaba göstermeli ve ortak bir yol iz- lemeliler. Çocuğun evde ailesiyle ger- çekleşen öğrenme deneyimleri okuldaki eğitim-öğretim çabasının da kalitesini etkiliyor. Bu yüzden öğretmenlerin, ço- cuğun aile bireyleri ile iletişimi önem ka- zanıyor. Öğretmen, eğitim ortamındaki çalışmalarından verim almak istiyorsa aileyi yönlendirebilmeyi de başarmalıdır. 17 For both children and parents: Preschool education Preschool education determines the rest of the whole educational life of a student. It is not sufficient that teachers and schools are perfect; parents must also participate actively in this process for lifelong success of students. Parents also attend school with their children at MBA Schools! 70 percent of students’ personalities are shaped during pre- school years. Active participation of parents makes the whole education process very efficient. We discussed with Zeyneb Yasan, the MBA Schools Kindergarten Academic Coordi- nator , the importance of cooperation between parents and the school. Why is preschool education important? Preschool education is the foundation and the most important level of education. Children’s social, emotional, cognitive and psychomotor development is the fastest and 70% of their personalities develop at these ages. There have been several efforts to attach due importance to these years but they have unfortunately failed to continue. The fate of children has been left to the hands of their parents with the justification that preschool educa- tion is not compulsory. Preschool education is important for all children! But it seems that it is of more importance for some children... It is especially recommended that children with problems such as speaking, eating, frus- tration, aggression, not being able to separate from adults, and excessive mobility should attend preschool. If we cannot understand the importance of preschool education and if we do not direct our children to schools, then we cause many children to waste their most productive years be- fore television and playing computer games and we deprive them of the most important phase of educational life. One of the basic concepts in kindergarten education is “family participation.” Can you explain this concept a little? Family participation is a collection of organized activities for parents to contribute to their children’s development and education. No matter how well-prepared the preschool curricula are, they are not effective unless supported by families. What is the importance of family participation in this period? While this responsibility of families about their children is quite a long-term responsibility, they also share this responsibility with other people and institutions. Schools and teachers are examples of these institutions and individuals. No matter how professionally we, as educators, support children in their learning environments, the outcomes are not at the desired level if the family does not participate in this process effectively. However, reinforcing the education given at school at home and reinforcing the support given at home at school prevent the emergence of undesired behavior in children. In this process, the teacher is directing both the student and the family. What do you think about this? Parents and teachers should make a joint effort and follow a common path to ensure that children perform to the best of their abilities. The learning experiences of the child with their parents at home also affect the quality of the education-teaching effort at school. Therefore, communication between teachers and family members of the child gains importance. The teacher should also be able to direct the family if he/she wants to achieve efficiency in educational studies. Recommendations for families in choosing schools • Pay attention to the quality of the kindergarten education. • Observe whether your preferred school meets your and your child’s expectations. • The curriculum should be one prepared with attention paid to individual differences. • It is important that the teacher is experienced, friendly, compassionate and loving, does his/her job enjoying it. Make sure that classes are not crowded. • It is also an important factor that the schools’ mission and vision are compatible with families. • Parents’ discretion and determination in school preferences makes the child feel safe. • You must be aware of the existence of a permanent doctor, nurse or health professional at school or what kind of measures are taken for emergencies. • The level of security at the school and how satisfactory it is, the adequacy of meals and the regularity of the food lists should be the other points you should consider. Okul seçiminde ailelere öneriler • Anaokulunun eğitim kalitesine dikkat edin. • Tercih ettiğiniz okulun, sizin ve çocuğunuzun beklentilerini karşılayıp karşılamadığını gözlemleyin. Sınıfların kalabalık olmamasına dikkat edin. • Çocukların eğitim programı bireysel farklılıklara dikkat edilerek hazırlanmış olmalı. • Öğretmenin tecrübeli, güler yüzlü ve şefkatli olması, işini severek yapması çok önemli. • Okulların misyon ve vizyonlarının ailelerle ne kadar uyumlu olduğu da önemli bir faktör. • Okul tercihlerinde anne ve babaların aynı fikirde ve kararlı olması çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. • Okulda sürekli bir doktor, hemşire ya da sağlık uzmanının varlığını ya da acil durumlar için ne tür önlemler alındığını bilmelisiniz. • Okuldaki güvenliğin tatmin ediciliği, yemek öğünlerinin yeterliliği ve yemek listelerinin düzenliliği dikkat etmeniz gereken diğer konular.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=